Koruma ve İşlevlendirme Eğitimleri Sürüyor

Koruma ve İşlevlendirme Eğitimleri Sürüyor

ÇEKÜL Akademi, 12 başlık altında topladığı Güz Dönemi Kentsel Koruma Eğitimleri, “KUDEB’ler, Koruma Kurulları ve Koruma Mevzuatı” ve “Tarihi Yapı – Yeni Yapı İlişkisi; İşlevlendirme” eğitimleriyle devam etti. İstanbul’da verilen Kentsel Koruma Eğitimleri,...