TKB Seminerleri Bildirileri ve Sunumlar

19-20 Mart 2005 tarihleri arasında Amasya’da gerçekleştirilen TKB Seminerleri’nde sunulan bildirilerin özetini yayımlıyoruz. • Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Korunması Ve Finansmanına Ait Kanun Değişiklikleri Yalçın Kurt, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları...