Kentsel Ölçekte Kültür Odaklı Koruma Stratejileri

Kentsel Ölçekte Kültür Odaklı Koruma Stratejileri

Kentsel-kültürel koruma stratejisi olarak canlandırmanın kavram ve süreçleri, canlandırmanın kriterleri ve farklı ölçeklerde uygulamaya yönelik örnekleri inceleyerek katılımcılar için yeni bakış açıları kazandırmayı ve doğru bilinen yanlışları tespit etmeyi amaçlayan...

Beşiktaş Belediyesi’nden Yeni Bir Kültür-Sanat Mekanı

Beşiktaş Belediyesi’nin sanat sergileri ve etkinliklerine evsahipliği yapacak olan kültür ve sanat mekanı“Beşiktaş Çağdaş”ı açıyor. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun her kesimine kültür ve sanatı sevdirmek, eğitici ve dönüştürücü gücünden yararlanma...