Alan Yönetimi Planı Nasıl Hazırlanır?

Alan Yönetimi Planı Nasıl Hazırlanır?

ÇEKÜL Akademinin 2015 yılından bu yana yürüttüğü ve yerel yönetimlerin alan yönetim planı hazırlamaya ilişkin temel ilke ve kavramları tanımalarını amaçlayan Alan Yönetimi Eğitim Programı (AYEP), yıl boyu süren 3 ayaklı bir eğitim modeli. İlk modülü Eylül ayında...
Alan Yönetiminin Temel Kavram ve İlkeleri Ele Alındı

Alan Yönetiminin Temel Kavram ve İlkeleri Ele Alındı

Alan yönetimi planı hazırlama süreciyle ilgili ilke, uygulama, sorun ve çözümleri belirlemeye yönelik bir program olan ve ÇEKÜL Akademi tarafından 2015’ten bu yana sürdürülen Alan Yönetimi Eğitim Programının ilk modülü, “Kavramlar, İlkeler ve Kriterler” başlığıyla,...
Alan Yönetimi Eğitim Programı Devam Ediyor

Alan Yönetimi Eğitim Programı Devam Ediyor

Alan yönetim planı hazırlama süreci ile ilgili ilkeleri, uygulamaları, sonuçları ve sorunları ortaya çıkarmaya yönelik profesyonel bir gelişim programı olan Alan Yönetimi Eğitim Programı (AYEP) güz dönemine 4. modül ile devam ediyor. Şerifler Yalısında, 13-15 Eylül...
Edirne’nin Alan Yönetimi Örneği İncelendi

Edirne’nin Alan Yönetimi Örneği İncelendi

Alan yönetim planı hazırlama ile ilgili ilkeleri aktaran, süreç içinde yaşanması muhtemel sorunları gündeme taşıyarak çözüm önerileri geliştiren ve uygulamadaki örnekleri paylaşan Alan Yönetimi Eğitim Programı (AYEP), 2015 yılından bu yana ÇEKÜL Akademi bünyesinde...
Kentsel Koruma Eğitimleri Bahar Döneminde

Kentsel Koruma Eğitimleri Bahar Döneminde

Yerel yönetimler ile korumadan sorumlu kamu-yerel-sivil-özel tüm kesimlere seslenen ÇEKÜL Akademi, Güz ve Bahar dönemi olarak iki ayrı etapta verdiği ve her biri 10 ayrı başlıktan oluşan “Kentsel Koruma Eğitimleri”ni sürdürüyor. Akademi uzmanlarını TKB üye...