Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’nun aramızdan ayrıldığını, üzülerek duyururuz. Türkiye’deki arkeoloji bilimine unutulmaz katkıları olan Haluk Abbasoğlu, Tarihi Kentler Birliğinin kurulduğundan bu yana Danışma Kurulu Üyeliğini yürütmekteydi. Temel koruma başlıklarımızdan biri olan “arkeolojik miras”, Abbasoğlu’nun değerli katlılarıyla üyelerimizin gündemine girdi ve yerel yönetimlerin arkeoloji mirasının korunmasında önemli yol almalarını sağladı. TKB’nin Anadolu Buluşma ve Seminerlerinde bizi yalnız bırakmayan, hem konuşmacı olarak hem de Yerel Kimlik dergimize değerli görüşlerini, koruma yöntemlerini paylaşan Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’nu hep saygıyla anacağız.

Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergimizin 2001 yılı, 2. sayısı, 20’inci sayfasında yayımlanan “Kent Sevgisine Antik Çağdan Bir Örnek: Perge” yazısını da bu vesileyle bir kez daha paylaşmak isteriz: http://www.tarihikentlerbirligi.org/wp-content/uploads/2001_SAYI_2.pdf