Tarihi Kentler Birliğinin ÇEKÜL Vakfı uzmanları tarafından hazırlanan “Pandemi Dönemide Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması” başlıklı raporu, yayınlandı. Rapor, 2019’dan bu yana gündelik yaşamın akışını değiştiren ve tüm dünyada etkileri süren COVID-19 salgının kültürel ve doğal miras alanındaki yansımalarını ele alıyor. Türkiye ve dünyadan karşılaştırmalı örneklerle salgının alandaki kültürel, ekonomik, insani ve ahlaki boyutuna odaklanılıyor; salgın aracılığıyla deneyimlenen yeni yaşama rejiminin gündeme getirdiği yeni imkânların doğal ve kültürel mirası koruma çalışmalarına nasıl uyarlanabileceğine dönük erken dönem uygulama örnekleri biraraya getiriliyor.

“Pandemide Kültür Mirasının Korunması”, “Pandemi ve Turizm”, “Pandemi Döneminde Müzeler” ve “Pandemi ve Kırsal Miras” olmak üzere dört ana başlıktan oluşan raporda her bölümde durum saptaması, iyi uygulama örnekleri ve eylem önerileri ayrıca ele alınıyor.

Boş kalan kültürel miras alanları, pandeminin ilk aylarında tüm dünya için şaşırtıcı bir görsel imgeye dönüşmüştü. Benzer biçimde insansızlaşan doğal miras alanlarında insan baskısının ortadan kalkmasıyla yaşanacak gelişmeler merak konusu olmuştu. “Pandemi Döneminde Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması” başlıklı araştırma, Türkiye’de COVID-19 süresince gelişen ekonomik, sosyal ve mekânsal değişimlerin doğal ve kültürel mirasın korunması üzerindeki etkilerini ortaya koymayı hedeflerken, pandeminin erken dönemine ilişkin bu insansızlaşan alan imgesine de atıfta bulunuyor; yaklaşık 2 yıla yayılan süreçte sıklıkla gündeme gelen olasılıklar ve riskler konusunu da deneyim alanıyla birlikte aktarıyor.

Yerel yönetimlerin uygulama ve politikalarını destekleyecek tartışmaların önünü açmayı hedefleyen araştırma raporunda, TKB vizyonunun ana eksenini oluşturan ‘kültürel miras’, ana ekseni oluşturuyor. Rapor, kültür odaklı dönüşüm yaklaşımlarının değişimini değerlendirmeye de bu ana eksen doğrultusunda gerçekleştiriyor.

RAPORA PDF OLARAK ULAŞMAK İÇİ TIKLAYIN.