ÇEKÜL Akademi Alanda Eğitimler sonbahar programı Odunpazarı ile başladı. “Bütüncül Korumada Tarihine Sahip Çıkan Kent: Odunpazarı Örneği” başlıklı eğitime 12 belediyenin KUDEB, fen işleri, kent tarihi ve tanıtım, imar ve şehircilik, etüt proje birimlerinden gelen 21 uzman katıldı.

25-27 Eylül tarihlerinde Odunpazarı’nda ilk kez gerçekleşen eğitim, Odunpazarı’nın tarihi gelişim sürecini takip ederek bütüncül çerçeveden koruma sürecinin izlenmesi ve bu korumanın araçlarından biri olan restorasyonların yerinde incelenerek yapıların işlevsel anlamda değerlendirilmesini sağladı.

Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Demir’in hoş geldiniz konuşması ile başlayan program, Dr. Betül Ekimci’nin, “Kültürel Mirasın Korunmasında Özgünlük ve Bütünlük Değerleri Kapsamında Eskişehir – Odunpazarı” konulu sunumunu ile devam etti. Ekimci sunumunda, eski eser tanımında bütünlük ve özgünlük kavramlarını açıklayarak, bununla ilgili uluslararası sözleşmelerden bahsetti. Bu bağlamda eski eserlerin restorasyonu ve işlevlendirilmesi konusunda çağın getirdiği bir takım gereksinimler dolayısıyla bütünlük ve özgünlük değer yitimlerinin olabileceği ve bunun ortadan kaldırılması için eski eserlere minimum müdahale yapılmasının, eserlerin kendi içinde ve çevreyle bütünlüğünün sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Bir sonraki oturumda Odunpazarı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Mimar ve İnşaat Mühendisi Eray Melik Özbek, Odunpazarı’nın tarihçesinden bahsederek kentsel sit alanları ve bu alanlar içinde yer alan anıtsal ve sivil mimarlık örneklerinden bahsetti. Özbek, belediye olarak yapılan Odunpazarı Evlerini Yaşatma Projesi ve koruma-yaşatma çalışmaları kapsamında yapılan diğer kentsel tasarım projeleri hakkında da bilgi verdi.

Sunumlardan sonra alan gezisine çıkıldı. Kentin ilk kurulduğu alanda olan Porsuk Çayının güneyinde bulunan konut bölgesi ve bu bölgede yer alan Kurşunlu Külliyesi, Beyler Sokak ve Konakları, Atlıhan El sanatları Çarşısı, Dalyancı Konağı, Yağcızade Konağı (Ataol Behramoğlu Kitaplığı)  incelendi.

Programın ikinci gününde kentsel sit alanında yer alan Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi, Kurtuluş Müzesi, Ahşap Eserleri Galerisi, Cam Sanatları Galerisi ve Müzesi ile Japon Mimar Kengo Kuma tarafından tasarlanan  Odunpazarı Modern Müzesi (OMM) ziyaret edildi. Mimarın Odunpazarı sivil mimarisi, Osmanlı kubbe mimarisi ve geleneksel Japon mimarisindeki öğelerden aldığı referanslarla tasarladığı müze, ilgiyle izlendi.

Programın üçüncü günü Odunpazarı Belediyesi Meclis Binasında Ahmet Tatar tarafından yerel yönetimlerdeki uzmanları yakından ilgilendiren “Türkiye’deki Belediyelere Yönelik Ulusal ve Uluslararası Finansal Destekler” konulu sunum gerçekleştirildi.

 

Eskişehir’in merkez ilçelerinden Odunpazarı’nın tarihi gelişim sürecini öğrenerek tarihi kent merkezinde yer alan anıtsal ve sivil mimarlık mirasıyla, karakteristik ev tipolojileriyle ve somut olmayan kültür mirasının bütüncül olarak nasıl ele alınıp korunduğu ve halka sunulduğunun aktarıldığı program 27 Eylül Cuma günü sertifika töreniyle sona erdi.