Üye belediyelerimizin tarihi ve kültürel mirası koruma çalışmalarını desteklemeyi amaçlayan “200 Ortak 200 Eser” projesinin son teslim tarihi 15 Eylül 2007’e kadar uzatılmıştır. Karar üyelerimizden gelen talep üzerine TKB Elazığ Semineri sırasında alınmıştır.

Projenin sekreteryasının sağlıklı ve hızlı bir şekilde çalışması için üye belediyelerimizin projelerini ivedilikle bekliyoruz.