Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için  başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için  “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz. Katılımcı Rehberi için buraya tıklayınız.

Başvuru Formu Katılımcı Rehberi

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademi@cekulvakfi.org.tr   Tel: 0 534 540 28 20

 

KORUMA KURULLARI İLE ETKİLİ İLİŞKİLER VE KORUMA MEVZUATI / 18 – 20 Mart 2015

Programın amacı: Tarihi çevrede yapılan bakım, onarım ve restorasyon proje ve uygulamalarında, kentsel kültürel korumadan sorumlu belediye ekiplerinin koruma kurulları ile ilişkilerde etkili sonuç alma yetkinliğini geliştirmek.

Katılımcıya kazandırdıkları: Koruma mevzuatı hakkında bilgilenme; koruma kuruluna sunulan projelerde aranan nitelikleri öğrenme; koruma uygulamalarında ilke ve standartları gözden geçirme; koruma kurullarıyla iletişim kurma ve işbirliği geliştirme; kurul onay sürecini tanıma ve anlama.

İçerik:

 • Tarihi çevrede koruma mevzuatı
 • Mevzuatla ilgili yaşanan sorunlar ve çözümler
 • Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları
 • Koruma kurullarına sunulan projelerde aranan nitelikler
 • Koruma kuruluyla iletişim ve işbirliği
 • Uygulama/vaka çalışması

Süre: 3 gün

Tarih: 18 – 20 Mart 2015  // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirasın korunmasında görevli birimler ve KUDEB çalışanları

Eğitmen:  Bülent BAYKAL, Mimar

Türkiye’de kuruluş günlerinden bu yana kurullarda yer alan Mimar Bülent Baykal en son Antalya Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün ardından halen Gaziantep ve Çanakkale Koruma Kurullarında görevlidir. Koruma mevzuatı ile ilgili birikimi ve alandaki engin deneyimini ÇEKÜL Akademi katılımcılarıyla paylaşacaktır.

 

YAPI İNCELEMELERİ ÜZERİNDEN KORUMA PROJELERİNDE UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER / 25 – 27 Mart 2015

Programın amacı: Koruma uygulamalarında her yapının farklı özellikler ve sorunlar içermesi nedeniyle farklı çözümler geliştirilmesi ve farklı teknikler uygulanması gerekliliği gözönüne alınarak, katılımcıların beraberlerinde getirecekleri, kentlerinde ele alınması planlanan ya da yatırım programına alınmış olan yapıların, henüz uygulama aşamasına gelmemiş onarım projeleri üzerinden, genel esasların tartışıldığı ve projelerin değerlendirildiği vaka analiz programı ile yol göstericilik yapmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Yerel yönetimler tarafından uygulanan restorasyon projelerinde karşılaşılan sorunları önceden saptamak ve önlem geliştirmek; olası hatalarla ilgili bilgi ve farkındalık kazanmak; uygulama aşamasında yüklenicinin ve ustaların yönlendirilmesinde dikkat edilecek konulara karşı donanımlı ve hazırlıklı olmak; eğitimcinin ülke genelinde üstlendiği çeşitli restorasyon projelerinden kazandığı deneyimin ışığında yapacağı değerlendirme ve danışmanlık katkılarından somut projeler ölçeğinde yararlanmak.

İçerik:

Birebir proje üzerinden;

 • Restorasyon projelerinde sık karşılaşılan ya da gözden kaçan hatalar, sorunlar,
 • Uygulama aşamasında karşılaşılan, çözümü maliyeti artıran sorunlara karşı alınacak önlemler,
 • Restorasyonu belirleyen sivil mimarlık, anıtsal yapı, kamu yapısı, yöresel özellikler, malzeme özellikleri gibi etkenlerin analizi

Süre: 3 gün

Tarih: 25 – 27 Mart 2015// 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerde koruma alanında çalışan teknik uzmanlar (mimarlar, şehir ve bölge plancıları, teknikerler…)

Eğitime gelirken getirilmesi gerekenler: Kentte tek yapı ya da yapı topluluğu ile ilgili yapılması planlanan ancak henüz uygulanmamış restorasyon, sokak sağlıklaştırma vb. bakım onarım projeleriyle ilgili fotoğraf (eski-yeni), siluet, çizim, render, halihazır haritalar, proje, rölöve, restitüsyon, restorasyon raporları, diğer raporlar (tarih araştırması, işlevlendirme, malzeme analizi gibi), mevcut her türlü malzeme.

Dikkat!!! Uygulanmış projelerin getirilmemesi rica olunur.

Eğitmen: A. Nüvit BAYAR, Y. Mimar/Restorasyon Uzmanı

Saint Michel Fransız Lisesi’nin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nu bitiren Nüvit Bayar, Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Tarih-kültür-doğa koruma bilinci ve duyarlılığıyla çalışmalarını sürdüren Y. Mimar Bayar, 2003 yılında Ağırnas’taki Sinan Müze Evi, 2004’te tarihi bir Harput evi, 2006 yılında Malatya İstanbulluoğlu Konağı, 2007’de Mardin Kent Müzesi, Sakarya’da Kaynarca Camisi, Trabzon’da Sümela Manastırı, Sivas’ta Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi birçok yapının projelendirme aşamalarına katkı sundu.  Bayar, Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli birçok projede de görev aldı. Halen Anadolu topraklarında yaşamış uygarlıkların günümüze ulaşmayı başaran yapıları arasında restore edilmeyi bekleyen çok sayıda eser için çalışmalarına devam etmekte ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda üyelik görevini yürütmektedir.

 

KENT KLİMLİĞİ VE KENTSEL PLANLAMA VE TASARIM İLİŞKİSİ / 1 – 3 Nisan 2015

Programın amacı: Kentsel ölçekteki müdahale yaklaşımlarına kimlik odaklı kavramsal altyapı sunarak, kent kimliği ve kent kültürünün planlama ve tasarım pratiklerine etkilerine açıklık kazandırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Kentsel alandaki çalışmalara yönelik kimlik odaklı bir bakış açısı kazanma; kent katmanları, bütüncül kent peyzajı ve kentsel çevre kavramlarını değerlendirme; kent kimliği ve imaj kavramlarını ayırt etme; kimlik ve tasarım ilişkisini belirleme; eski dokularda tasarım yoluyla kimliği koruma.

İçerik:

 • Kent kimliği
 • Bütüncül kent peyzajı ve kentsel çevre
 • Kent kimliği ve kentsel imaj
 • Kültür ve imaj haritaları / Atölye çalışması
 • Kimlik ve tasarım ilişkisi
 • Markalaşma süreçleri
 • Eski dokularda kimliği tasarım yoluyla koruma

Süre: 2,5 gün

Tarih: 1 – 3 Nisan 2015 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel ölçekte çalışan, kültürel mirasın korunmasında görevli teknik uzmanları, KUDEB çalışanları

Eğitmen:  Alp ARISOY, Mimar

MSGSÜ Mimarlık Bölümü’nden sonra, Milano Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı,  Shanghai, Kahire, İstanbul ve Milano’da kentsel araştırma ve tasarım projelerinde yer aldı.  ÇEKÜL Vakfı’nın Tarihi Yeldeğirmeni Mahallesi Yenileme Projesini yürüttü. ÇEKÜL Kent Çalışmaları Birimini yönetmekte, Payas, Merzifon, Bartın, Osmaniye gibi kentlerdeki canlandırma ve tasarım projelerini yürütmektedir. Akademi’de “Vizyondan Uygulamaya, Kentsel Yenileme”, “Korumaya Yönelik Kentsel Canlandırma”, “Tarihi Doku ve Mahallelerde Canlandırma Stratejileri ve Projeleri”, “Kentsel Koruma ve Gelişim Dinamiklerine Stratejik Bakış” eğitimlerini vermektedir.

 

TÜRKİYE’DE KENT MÜZELERİ VE TEMATİK MÜZELER / 6 – 8 Mayıs 2015

Programın amacı: Kent kimliğini ve kent kültürünü görünür ve algılanır kılan, kentlilerin kentlilik bilincini güçlendiren kent müzelerini ve tematik müzeleri çağdaş bir anlayış ve yeni teknolojilerle kurmak, donatmak ve yaygınlaştırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Kentlilik bilincinin gelişmesinde kent müzelerinin önemini tanımak; kent müzeciliğinin kuruluştan kurguya, projelendirmeden uygulamaya, obje toplamadan işletmeye, tüm aşamaları hakkında bilgi edinmek; dünyada yeni müzecilik anlayışı ve teknolojileri hakkında bilgi edinmek.

İçerik: 

 • Kent müzelerinin kent ve kentli için önemi
 • Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları
 • Kent müzesi kurulum çalışmaları
 • Yapının müze olarak restorasyonu fiziki süreç
 • Müze konsepti ve müze içeriği
 • İç mekân düzenlemesi ve iç tasarım
 • Çağdaş müze teknolojileri
 • Kent müzelerinde işletme ve kentli ile ilişkiler
 • Alan ziyareti

Süre: 3 gün

Tarih: 6 – 8 Mayıs 2015 // 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Belediyelerin kültür ve/veya kültürel mirasın korunması alanında çalışan birimleri personeli ile diğer ilgili birimler çalışanları.

Eğitmen:

Nadir MUTLUER, Müze Tasarımcısı ve İletişim Uzmanı, 

Metin KESKİN, Y. Mimar

Tasarımcı Nadir Mutluer, son yıllarda Anadolu’nun çeşitli kentlerinde birbiri ardından açılan birçok kent müzesinin kuruluş aşamasından iç mekân tasarım ve üretimine uzanan çalışmalar yürüttü. Çalışmaları arasında Bursa, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Avanos, Havran Kent Müzeleri ile Kayseri Milli Mücadele, Gaziantep Hamam, Gaziantep Atatürk Anı, Gaziantep Ali İhsan Göğüş ve Kayseri Selçuklu Medeniyetleri Müzeleri bulunmaktadır.

Mimar Metin Keskin, ÇEKÜL Vakfı’nın Sivas çalışmalarında Selçuklu Parkı Projesi, Buruciye Medresesi, İzzeddin Keykavus Şifahiye Medresesi, Sivas Hükümet Konağı, Ziya Bey Kütüphanesi projelerini gerçekleştirdi. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Projesi, Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars Aynalı Köşk’ün yanı sıra çok sayıda yeni yapı ve restorasyon projesi yaptı. Mimarlık yayınları için de Anadolu kentlerinin kültürel mirasını resimlemekte ve fotoğraflamaktadır. Akademi’de “Tarihi Yapılarda İşlevlendirme Sorunları ve Yöntemleri / Tarihi Yapı – Yeni Yapı İlişkisi” eğitimleri vermektedir.

 

KORUMA ODAKLI BÖLGESEL PLANLAMA VE YOL HARİTALARI / 13 – 15 Mayıs 2015

Programın amacı: Doğal ve kültürel miras açısından zengin bölgelerde, “yerel yönetimlerin işbirliklerine dayalı bölgesel koruma yaklaşımı”nı yaygınlaştırmak; bu doğrultuda koruma ve planlama çalışmalarından sorumlu kadroların, bölgesel özellikler üzerinden ortak değer ve kimlik tespiti yapmalarını, bölgesel vizyon ve strateji oluşturmalarını, program ve projeler geliştirmelerini sağlamak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bölgesel planlamada miras temelli yaklaşım geliştirme; ortak değerleri belirleme, koruma ve yaşatma ilkeleri doğrultusunda vizyon ve strateji geliştirme, bölgesel program ve proje önerme; işbirliği modelleri geliştirme

İçerik

 • Bölgesel planlamanın temel özellikleri
 • Türkiye’de bölge planlama yaklaşımı ve sorunlar
 • Bölge ölçekli koruma: ortak değerler, ortak ilkeler
 • Doğa ve kültür öncelikli bölgesel yol haritası
 • Miras temelli strateji çerçevesi, programlar, projeler
 • Dünyadan örnekler
 • Yol haritaları atölyesi

Süre: 3 gün

Tarih: 13 – 15 Mayıs 2015 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Esra Karataş, Şehir Plancısı

2008 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olan Esra Karataş, lisans döneminde Koruma Yandal Programı’nı tamamladı. 2011 yılında aynı üniversitenin Restorasyon ve Tarihi Çevre Koruma Ana Bilim Dalı’nda sürdürdüğü yüksek lisansını, kültür rotaları planlaması konusunda çalışarak, tamamladı. Burgaz ve Gordion arkeolojik kazılarının alan yönetim çalışmalarında saha görevleri yürüttü; sonrasında ise özel çevre koruma alanlarında kırsal mimari envanter çalışmalarında yer aldı. 2012-15 yılları arasında ÇEKÜL Vakfı’nda Bölgesel Yol Haritaları program koordinatörü olarak çalıştı.

 

TARİHİ YAPILARDA ONARIM İLKELERİ VE MALZEME BİLGİSİ / 13 – 15 Mayıs 2015

Programın amacı: Tarihi yapıyı kavrama ve durumunu tespit etme esaslarının yanı sıra restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilke ve yöntemleri ile malzeme bilgilerini pekiştirmek, restorasyon çalışmalarının niteliğini artırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Tarihi yapılara farklı bir gözle bakmak; restorasyonda “yenileme” değil, “yapının yaşanmışlığını muhafaza ederek koruma” yaklaşımını geliştirmek; restorasyon çalışmasının aşamalarını uygulamalı olarak değerlendirmek; yapının özelliklerine göre malzeme ve uygulama yöntemlerini görmek.

İçerik

 • Kâgir yapıların onarımında temel ilkeler
 • Ahşap yapıların onarımında temel ilkeler
 • Koruma projelerinde malzeme bilgisi
 • Koruma amaçlı malzeme sunumu ve uygulama (konuk konuşmacı)
 • Vaka analizi
 • Alan ziyareti
 • Katılımcıların kentlerinden örnekler üzerinden tartışma

 Süre: 3 gün

Tarih: 13 – 15 Mayıs 2015 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmenler: A. Nüvit BAYAR, Y. Mimar/Restorasyon Uzmanı

    Hatice KARAKAYA, Y. Mimar/Restorasyon Uzmanı

 1. Mimar A. Nüvit BAYAR, Ağırnas Sinan Müze Evi, Harput evi, Malatya İstanbulluoğlu Konağı, Mardin Kent Müzesi, Sakarya Kaynarca Camisi, Sümela Manastırı, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi birçok yapının projelendirmesinde çalıştı. Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli projelerde görev aldı. ÇEKÜL Akademi’de “Yapı Özelliklerine Göre Müdahale Teknikleri”, “Tarihi Yapılarda Koruma, Onarım”, “Kâgir ve Yapılarda Onarım ve Koruma”, “Koruma Projelerinde Uygulama Önerileri: Vaka Analizleri” ve “Restorasyon İlkeleri ve Mimari Mirasta Yapı Malzemeleri” programlarını yönetmektedir.
 2. Mimar Hatice KARAKAYA, pek çok eski eser proje ve uygulama çalışmalarında bulunmuş olup, Kuruçeşme Vafi Korusu Binaları, Arnavutköy Münir Nurettin Selçuk Evi, Kandilli Cem Kozlu Evi, Kanlıca Necati Bey Yalısı, Beykoz Fazıl Alemdağ Yalısı, Üsküdar Ayazma İshakoğulları Evi, Şişli Teodem Binası, Nakkaştepe Koç Holding Tesisleri, Büyükdere Ziya Sefer Evi gerçekleştirdiği çalışmalardan bazılarıdır. Europa Nostra Türkiye Yönetim Kurulu üyesi olan Karakaya, en son Yeni Cami Hünkar Kasrı restorasyon projesini tamamladıktan sonra, halen Emirgan’da tarihi bir yapıda yürütmekte olduğu proje üzerinden deneyimlerini paylaşacak, malzeme ve uygulama yöntemleri konusunda yerinde bilgi verecektir.

 

 

RESTORASYON İŞLERİNDE BİRİM FİYATLAR VE YAKLAŞIK MALİYET / 27 – 29 Mayıs 2015

Programın amacı: Restorasyon işlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan yaklaşık maliyet ve birim fiyat uygulamalarında karşılaşılan zorluklar, yaklaşık maliyet hazırlanması ve iyi bir yaklaşık maliyette olması gereken özelliklerin katılımcılara aktarılması.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların restorasyon uygulamalarında yapılan keşif ve yaklaşık maliyet işlerinde karşılaşılan zorluklar,  uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve keşif, yaklaşık maliyet uygulamaları ve teknikleri hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik:

 • Restorasyonu yapılacak eserin tanımlanması
 • Birim fiyatlar ve yeni fiyat analizlerinin tespit edilmesi
 • Metrajların hazırlanması ve pratik metraj uygulamaları
 • Restorasyon uygulaması öncesi yaklaşık maliyetin hazırlanması
 • Yaklaşık maliyet örnekleri
 • Hazırlık aşamasında karşılaşılan sorunlar ve çözümler
 • Katılımcıların konu ile ilgili soruları ve cevaplar

Süre: 3 gün

Tarih: 27 – 29 Mayıs 2015 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü  ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur.  Şehzade Mehmet Camisi, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camisi, Kılıç Ali Paşa Camisi, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi, Süleymaniye Camisi, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camisi gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

 

TARİHİ YAPILARDA İŞLEVLENDİRME SORUNLARI VE YÖNTEMLERİ
TARİHİ YAPI – YENİ YAPI İLİŞKİSİ / 10 – 12 Haziran 2015

Programın amacı: Kültürel miras niteliği taşıyan farklı ölçeklerdeki yapıların günümüz koşullarına göre yeniden değerlendirilmesini, işlevlendirilmesini, tarihsel çevrenin koruma/kullanım dengesi gözetilerek güncel kent yaşamına katılmasını sağlayacak yeni yaklaşımları belirlemek. Bu çerçevede tarihi yapılar yanında yapılacak yeni yapıların niteliklerini, tasarım sürecini ve çevresel etkilerini tartışmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Tarihsel – kültürel mirasın korunmasında ve geleceğe aktarılmasında yapıların işlevlendirilerek yaşatılmasının önemini kavramak; kentlerindeki koruma projelerini işlevlendirme ilke ve yöntemleri doğrultusunda değerlendirebilmek ve uygulayabilmek; tarihi çevrede eski ve yeni yapıların birlikteliğine dair tasarım anlayışı geliştirmek.

İçerik:

 • Örnek yapıların mevcut durum analizini oluşturma yöntemleri
 • Kültürel miras kapsamındaki yapıların ve çevrenin yeniden işlevlendirilmesi
 • Doğru işleve yönelik yöntemlerin belirlenmesi
 • Kültürel miras kapsamındaki yapıların yeni yapılarla veya yapısal eklemelerle ilişkisine yönelik tasarım yöntemleri
 • Türkiye ve dünyadan örnekler üzerinden değerlendirme
 • Koruma amaçlı imar planlarıyla uyumlu koruma ve işlevlendirme projeleri geliştirmek
 • Alan ziyareti

Süre: 3 gün

Tarih: 10 – 12 Haziran 2015 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen Y. Metin KESKİN, Y. Mimar

1958 yılında İstanbul’da doğan Y. Metin Keskin, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki ortaöğretiminin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda lisans ve Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı.

ÇEKÜL önderliğinde Sivas’ta yürütülen çalışmalarda, Selçuklu Parkı Projesi, Buruciye Medresesi, İzzeddin Keykavus Şifahiye Medresesi, Sivas Hükümet Konağı, Ziya Bey Kütüphanesi projelerini gerçekleştirdi, bu kapsamda Sanat Okulu, Sivas Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürüldü. Uygulamaya geçen projeleri arasında bulunan Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Projesi (Eski Süvari Kışlası Binası), Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars Aynalı Köşk, gibi yapılarla birlikte, değişik ölçeklerde çok sayıda yeni yapı ve restorasyon projesini tamamladı.

ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olan Keskin, kendi atölyesinde serbest mimar olarak çalışmalarını sürdürürken, mimarlıkla ilgili kitap ve dergiler için suluboya ve desenleriyle Anadolu kentlerinin kültürel mirasını resimlemekte ve fotoğraflamaktadır.

 

RESTORASYON İŞLERİNDE HAKEDİŞ UYGULAMALARI / 17 – 19 Haziran 2015

Programın amacı: Restorasyon işlerinin vazgeçilmez öğelerinden olan hakediş uygulamalarında karşılaşılan zorluklar, hakediş hazırlanması ve iyi bir hakedişte olması gereken özelliklerin katılımcılara aktarılması.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların restorasyon uygulaması sırasında yapılan hakedişlerde karşılaşılan zorluklar,  uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve hakediş uygulamaları hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik:

 • Yapılan işe göre birim fiyatların ve yeni fiyat analizlerinin tespit edilmesi
 • Metrajların hazırlanması ve pratik metraj uygulamaları
 • Hakediş yapılması
 • Hakediş örnekleri
 • Hakediş hazırlığında karşılaşılan sorunlar ve çözümler
 • Katılımcıların konu ile ilgili soruları ve cevaplar

Süre: 3 gün

Tarih: 17 – 19 Haziran 2015 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin kentsel kültürel mirası koruma alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL, Restorasyon Uzmanı

1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü  ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur.  Şehzade Mehmet Camisi, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camisi, Kılıç Ali Paşa Camisi, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi, Süleymaniye Camisi, Bursa Ulu Cami, Nuruosmaniye Camisi gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen birçok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

 

ÇEVRE DOSTU KENTLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ / 24 – 26 Haziran 2015

Programın amacı: Kentlerde kendine yeterli bir ekonomi için yerel kaynakların seferber edilmesi, kent ekosisteminin iyileştirilerek sağlıklı yaşam koşullarının sürdürülebilir kılınması amacına yönelik uygulama seçenekleri ve yöntemleri hakkında bilgi kazandırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Eko-kentler ve kent ekolojisi yaklaşımlarıyla tanışma; kent-kültür-ekoloji kavramları ve ilişkisini analiz etme; ekoloji ve sürdürülebilirlik odaklı  bir  bakış  açısı  kazanma; iklim değişikliği, doğal varlıklar ve enerji konularında kent ölçekli uygulamaları inceleme;  kent-kültür-ekoloji bağlamında yeşil ekonomiye geçiş fırsatlarını değerlendirme.

İçerik: 

 • Kent kimliği, kültür ve ekoloji ilişkisi
 • Sürdürülebilir kent yönetimi ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş
 • Yerel – Yeşil Ekonomi
 • Kaynakların korunması prensibi
 • Eko-hareketlilik ve akıllı altyapı çözümleri
 • Geri dönüşüm, yeniden kullanım, en iyi kullanım (su, enerji ve atık).
 • Ulaşım: Yaya, bisiklet ve toplu taşıma seçenekleri
 • Sıfır atık politikası
 • Çevresel tahribata uğramış alanların geri kazanılması
 • Sürdürülebilir kamu satın alımları
 • Yeşil binalar ve düşük maliyetli, çevre dostu konut politikaları
 • Kent bahçeleri: Meyve, sebze, şifalı bitki bahçeleri
 • Yerel tarım ve üretim
 • Dünyadan iyi örnekler

Süre: 3 gün

Tarih: 24 – 26 Haziran 2015// 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin planlama, proje ve etüd ile çevre, kültür ve sosyal işler birimlerinde görev yapan personeli ile diğer ilgili birimler çalışanları.

Eğitmen: Ayşe Ceren SARI, İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji uzmanı

ODTÜ İktisat bölümünden sonra, Norveç Ekonomi Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi ve CEMS Uluslararası İşletme bölümlerinde yüksek  lisans  yaptı. Viyana, Bergen, Tunus, Ankara ve İstanbul’da araştırma ve uygulama projelerinde sorumluluk üstlendi. Şu anda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sivil Toplum Çalışmaları alanında akademik çalışmalarına devam ediyor ayrıca ÇEKÜL Vakfı’nın Merzifon Belediyesi ve Pendik İTO Özel Eğitim İş Uygulama Okulu ile yürüttüğü projelerde yer alıyor.

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz