Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için “Detaylı bilgi” butonuna tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru formu” nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

TARİHİ YAPILARIN KORUNMASINDA MİMARLIK TARİHİNDEN ÖĞRENDİKLERİMİZ / 30 OCAK– 1 ŞUBAT 2013

Programın amacı: Mimari eserlerin restorasyonu kapsamında mimarlık tarihinin rolünü ve restorasyon sürecine pratik katkılarını anlamak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Genel hatlarıyla mimarlık tarihi alanının tanımını ve kapsamını belirleyebilmek; mimari restorasyon süreci içinde mimarlık tarihi yöntemlerinin nasıl kullanılabileceği konusunda fikir sahibi olmak; kamu yapılarının restorasyonu konusunda uluslararası örneklerin farkında olmak

İçerik:
– Akademik ve popüler bir alan olarak mimarlık tarihi
– Mimarlık tarihi ve restorasyon alanlarında günümüzde ana akımlar
– Mimarlık tarihi araştırmalarının restorasyon sürecine eklemlenmesi
– Ulusal ve uluslararası örneklerin analizi
– Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 30 Ocak – 1 Şubat 2013 // 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, bina ölçeğinde restorasyon projelerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde rol alan çalışanlar, kent ölçeğindeki koruma çalışmaları kapsamında rapor/araştırma/proje hazırlayan çalışanlar. (Programa katılabilmek için mimarlık alanındaki temel terimlere ve kavramlara hakim olmak yeterlidir.)

Eğitmen: Dr. Ahmet SEZGİN
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ndeki mimarlık eğitimini tamamladıktan sonra büro ve şantiyelerde mimar olarak çalıştı ve uygulamada deneyim kazandı. Almanya’da bulunan Brandenburg Teknik Üniversitesi’nde Dünya Mirası Programı’nı bitirdikten sonra İngiltere’de Manchester Üniversitesi Sanat Tarihi ve Görsel Çalışmalar bölümünden doktora derecesini aldı. 2002 yılından beri ÇEKÜL Vakfı Anadolu Araştırmaları ve Sinan’a Saygı Projesi kapsamında araştırmalarını sürdürmekte ve halen Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık bölümünde ders vermeye devam etmektedir.

KENT KİMLİĞİ VE KENTLİLİK BİLİNCİ / 6 – 8 Şubat 2013

Programın amacı: Kentlerin özgün kimliklerinin devamlılığının sağlanmasında, kentlerde yaşanan sosyal, fiziksel ve kültürel erozyonun önlenmesinde, kendini yaşadığı kente ait hisseden bireylerin oluşmasında ve kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasında yerel yönetimlerin rolüne açıklık getirmek.

Katılımcıya kazandırdıkları: Kent kimliğinin doğal, tarihi ve kültürel miras ile ilişkisi, kent kimliğinin ayırt edici özelliklerini belirleme ve pekiştirme, küreselleşmenin tektipleştirici etkisine karşı kente kendine özgü farklılık kazandırma ilke ve yöntemleri, kentin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini sağlama doğrultusunda bilinç, bilgi ve vizyon geliştirme.

İçerik:
– Kent ve mekân -insan ilişkisi
– Aidiyet, kent kimliği ve bileşenleri
– 21. yüzyıl kentleri ve kimlik: Marka kent, kimlikli kent
– Kent kimliğinin değişen ve değişmeyen öğeleri
– Kent kültürü, kültürel miras, kentlilik bilinci ve koruma
– Kent kimliğinin bir bileşeni olarak somut olmayan kültürel miras
– Kentsel tasarım ve kent kimliği
– Türkiye ve dünyadan örnekler

Süre: 3 gün
Tarih: 6 – 8 Şubat 2013 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma ve kültür alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitim koordinatörü: S. Yeşim DİZDAROĞLU
1998 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan Yeşim Dizdaroğlu, çeşitli karma sergilere katıldı ve ilk kişisel sergisini 1999 yılında İstanbul’ da açtı. Resim çalışmalarının yanı sıra serbest tasarımcı olarak web ve grafik çalışmaları yaptı ve bilişim sektöründe görsel tasarım ve tanıtım alanında deneyim kazandı.

Yüksek lisans için 2004 yılında Almanya’da Brandenburg Teknik Üniversitesi Dünya Mirası Çalışmaları Lisans Programını katılan ve iki yıllık program kapsamında “Alan Yönetim Planlaması” konusunda uzmanlaşan Dizdaroğlu, yüksek lisans araştırması için Ürdün’de 4 ay geçirdi ve Ürdün Kültürel Mirası Politikaları ve Turizm konulu tezini 2006 yılında tamamladı. Yeşim Dizdaroğlu 2006 yılından beri ÇEKÜL Vakfı’nda eğitim koordinatörü olarak görev yapmakta ve ÇEKÜL’ün yerelde yürüttüğü kültürel miras eğitim, tanıtım ve bilinçlendirme çalışmalarında yer almaktadır.

TAŞINMAZ KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE RESTORASYON UYGULAMA ÖRNEKLERİ / 27 Şubat – 1 Mart 2013

Programın amacı: Taşınmaz kültürel mirasımızın korunması için yapılan restorasyon uygulamaları ve bu uygulamalar sırasında karşılaşılan zorluklar, uygulama hataları ve iyi bir restorasyon için gereken öğeler.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program ile katılımcıların restorasyon uygulamalarında karşılaşılan zorluklar, uygulama hataları ve doğru uygulama teknikleri ile ilgili kişisel yaklaşımlarını geliştirmek ve restorasyon uygulamaları ve teknikleri hakkında bilgilerini arttırmak hedeflenir.

İçerik
– Restorasyon şantiyeciliği
– Restorasyonda malzeme seçimi
– Türk el sanatlarına ait uygulama teknikleri (Kündekâri, sedefkâri, kalemişi, alçı vitray vb. uygulama teknikleri)
– Doğru uygulanmış restorasyon örnekleri
– Yaşanmış tecrübeler ve karşılıklı soru ve sohbetler
– Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 27 Şubat – 1 Mart 2013 / 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma ve kültür alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: İsmail ÖNEL
1970 Silivri – İstanbul doğumlu olan İsmail ÖNEL, İstanbul Yapı Meslek Lisesi Restorasyon Bölümü ve Trakya Üniversitesi E.M.Y.O. Restorasyon Bölümü mezunudur. Şehzade Mehmet Camii, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Rüstem Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Bursa Ulu Camii gibi 150 den fazla tarihi eserin restorasyon uygulamasında çalışmıştır. Halen bir çok şantiyede uygulama işlerine devam etmektedir.

ENDÜSTRİ MİRASININ KORUNMASI VE YENİDEN KULLANIMI / 20 – 22 Mart 2013

Programın amacı: 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren işlevini yitiren ve korumaya değer görülen yapı/yerleşim alanları olan endüstri mirasını tanımak, alandaki güncel gelişmeler ışığında Dünya ve Türkiye’deki endüstri mirasına yakından bakmak ve yeniden kullanım örneklerini incelemek, endüstri yapılarının koruma ve yeniden kullanım koşullarını aktarmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Endüstri mirası kavramı ve kapsamını betimleyebilmek; kentlerindeki endüstri mirası örneklerini değerlendirmek ve koruma projelerine önderlik etmek; koruma-kullanma dengesine dair farkındalık kazanmak; yerli-yabancı örnekler ışığında yeni bir vizyon kazanmak.

İçerik:
– Endüstri mirası nedir?
– Dünya’da ve Türkiye’de sanayi yapıları ve işlevsiz kalma nedenleri
– Endüstri mirasını koruma ve yeniden kullanım ilke ve yöntemler, Dünya Mirası Listesi ölçüt ve örnekleri
– Türkiye ve dünyadan endüstri mirasının yeniden kullanım örnekleri
– Vaka analizi ve uygulama çalışması
– Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 20 – 22 Mart 2013 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları ile KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Gül KÖKSAL
1993’de YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, 1996’da İTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı, 2005’te de aynı kurumun doktora programından mezun oldu. 1999-2000 yılları arasında Berlin Teknik Üniversitesi Restorasyon ve Mimarlık Tarihi Anabilim Dalları’nda konuk araştırmacı olarak görev yaptı. 2006 yılından bu yana Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.

Yüksek Lisans Tezi, Y. Doç. Dr. Gülsün Tanyeli danışmanlığında hazırladığı “Haliç Tersaneleri’nin Tarihsel-Teknolojik Gelişim Süreci ve Koruma Önerileri”; Doktora Tezi, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay yürütücülüğünde yaptığı “İstanbul’daki Endüstri Mirası İçin Koruma ve Yeniden Kullanım Önerileri”dir.

Akademik alanda yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, 2000 yılından bu yana Hasanpaşa Gazhanesi gönüllülerinin çalışmalarına destek vermekte olup, 2004-2005 yılları arasında Silahtarağa Elektrik Fabrikası’nın Yeniden İşlevlendirilmesi projesi ve Enerji Müzesi çalışmalarına danışmanlık, 2010-2011 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne SEKA Fabrikası yeniden kullanım projesinde danışmanlık hizmeti vermiştir. 2007-2010 yılları arasında Kocaeli Koruma Bölge Kurulu üyeliği yapan Köksal’ın 2008-2010 yılları arasında tamamladığı Kocaeli/Gölcük Kazıklı Kervansarayı koruma ve yeniden kullanım projesi ve uygulaması, 2010 Ulusal Mimarlık Ödülü ve 2010 Marmara Belediyeler Birliği ödülü almıştır.

TARİHİ ÇEVRE ÇALIŞMALARI İÇİN UYGULAMA HEDEFLİ PROJE HAZIRLAMA SÜREÇLERİ VE PROJE YÖNETİMİ TEKNİKLERİ / 27 – 29 MART 2013

Programın amacı: Yetkili kurumlarda yetki ve görevleri dahilinde kısa, orta ve uzun vadede uygulama eylem planlarının hazırlanması, mali kaynakların araştırılması, proje yönetimi ve uygulama konularında bilgi ve deneyimlerin paylaşılması.

Katılımcıya kazandırdıkları: Bu program sonunda katılımcıların Proje Yönetimi Nedir ? sorusuna cevap verecek şekilde tüm uygulama etapları hakkında bilgilenmeleri , kısa, orta ve uzun vadeli eylem planlarının hazırlanması süreçleri ile bütçe düzenlemelerinde, öz kaynakların dışında, ulusal ve uluslararası mali kaynaklara ulaşım konularına hakim olmaları hedeflenir.

İçerik
– Örnek Alan ziyareti
– Yapı Uygulama Süreçleri
– Mevcut durum analizi
– Uygulama Eylem Planlarının Hazırlanması
– Mali kaynak araştırmalarına yönelik çalışmalar
– Proje yönetimi
– Örnek analizi

Süre: 3 gün
Tarih: 27 – 29 Mart 2013 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyeler bünyesinde çalışan birim yöneticileri, uzmanlar ve KUDEB personelleri

Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Burhan SATICI
İTÜ mimarlık Fakültesinde lisans öğrenimini tamamlayan Burhan Satıcı, 1983 yılında TSK’nde Mimar Mühendis Subay olarak göreve başlamıştır. Görevi süresince proje yöneticiliği ve kontrol amirliği yaparak çok sayıda üst ve alt yapı projeleri uygulamasında bulunmuştur. 1996 yılında yüksek lisans eğitimini “Afet Sonrası ve Yurt Savunması Esnasında Hizmet Verecek Sağlık Sistemi ve Modülü Araştırması” konulu çalışması ile tamamlamıştır. TSK bünyesinde 2004 yılında “Türkiye’de Kamu Yatırımlarının Geliştirilmesi ve Kamusal İnşaat Yönetim Modeli Araştırması” konulu çalışması ile doktora çalışması yapılmıştır. 2006 – 2008 yılları arasında İstanbul Metropolitan Planlama ve BİMTAŞ bünyesinde çalışmış, 2006 – 2010 yılları arasında İKSV bünyesinde Teknik Direktör olarak bulunmuş ve İKSV Merkez Binası restorasyonunu tamamlattırmıştır. 2004- 2008 yıllarında YTÜ Mimarlık Fakültesinde, 2011 yılında İstanbul Aydın Üniveristesinde Mimari Uygulama ve Tasarım dersleri vermiştir.

Halen İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümünde ders vermektedir.

KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ VE ARKEOPARK UYGULAMALARI / 3 – 5 Nisan 2013

Programın amacı: Kültürel mirasın toplumsal kimliğe katacağı zenginliği vurgulayarak, arkeolojik ve tarihi alanların korunmasını teşvik etmek, bu alanların çevresinde yaşayan insanlara koruma bilincinin kazandırılması konusunda yerel yönetimlerin üstlenebileceği role açıklık getirmek.

Katılımcıya kazandırdıkları: Görev alanlarındaki arkeolojik ve tarihi kültürel miras ürünlerini değerlendirme; yerel ve toplumsal kimliğe yapacağı katkıyı belirleme ve pekiştirme; yerel yönetimler olarak kentlilere ve ziyaretçilere arkeolojik alanlarla ilgili bilgi ve bilinç kazandırma uygulama ve yöntemleri kazandırma.

İçerik:
– Tarihöncesi Dönemde Anadolu
– Paleolitik Çağ Arkeolojisi
– Neolitik – Kalkolitik Çağ Arkeolojisi
– Kültürel miras ve yönetimi
– Dünyada kültürel miras kavramı ve devletin rolü
– Türkiye’de Arkeolojik Sit
– Tarihöncesi alanlarda koruma örnekleri
– Tarihöncesi alanlarda ArkeoPark, teşhir uygulamaları
– Koruma sürecinde toplumsal katılım ve sürdürülebilirlik
– Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 3 – 5 Nisan 2013 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma ve kültür alanında çalışan uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Doç. Dr. Necmi KARUL
İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı’nda lisans ve yüksek lisansını tamamlayan Karul, DAAD bursu ile doktorasını 2000 yılında Berlin Frei Universität’de verdi. Doktoranın ardından Atlas Dergisi arkeoloji editörlüğü yapan Karul, 2002 yılında Prehistorya Anabilim Dalı’nda asistan olarak göreve başladı; 2006 yılında doçent ünvanı aldı. 2005 yılında Harvard Üniversitesi’nden araştırma bursu alan Karul, 2002 yılından itibaren ArkeoAtlas Dergisi editörlüğünü sürdürüyor. 2004 yılından itibaren Bursa Aktopraklık Höyük ve 2010 yılında başlayan Siirt Gusir Höyük kazılarının başkanlığını da yürüten Karul, 2007 yılından bu yana da Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi’nin başkanlığını yapıyor.

KORUMA PROJELERİNDE BİLGİSAYARLI 3D MODELLEME – TEMEL / 29 – 31 Mayıs 2013

Programın amacı: Koruma çalışmalarının proje geliştirme aşamasında, bilgisayar ortamında çağdaş proje geliştirme yöntemlerinin kurgulanması ve uygulanmasının her ölçekteki önemini vurgulamak ve bu yöntemlerden birini temel kullanıcı düzeyinde aktarmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Her ölçekte uygulanabilir bir sanal model oluşturma yazılımını kullanabilir hale gelmek; projelerini sanal ortamda sınar ve sunar durumda olmak.

İçerik:
– Temel 2D çizim yöntemleri
– Diğer ilgili programlarla alış-veriş arayüzleri
– 3D modelleme ve görüntüler oluşturma
– Farklı formatlarda çıktılar alma (jpg, tif..) ve sanal kütüphane kullanma
– Sunum ve basit animasyon hazırlama
– Uygulama çalışmaları

Süre: 3 gün
Tarih: 19 – 21 Aralık 2012// 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerde koruma alanında çalışan ve temel autocad 2d kullanıcısı olan teknik uzmanlar (mimarlar, şehir ve bölge plancıları, teknikerler..)
Eğitime gelirken getirilmesi gerekenler: Sketch-up internet sitesinden indirilmiş temel program kurulu olan (http://sketchup.google.com/intl/tr/download/) dizüstü bilgisayar

Eğitmen: M. Gökhan KILINÇIRAN
Galatasaray Lisesi ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan M. Gökhan Kılınçkıran, 1996 – 2007 yılları arasında kendi mimarlık firması yanında kentsel planlama firmalarında projeler sorumlusu olarak görev yaptı ve kentsel ölçekte çeşitli projelerin geliştirilmesinde çalıştı. Yine aynı dönemde ÇEKÜL Vakfı’nın Gaziantep Kültür Yolu Projesi, Kadıköy Tarihi Çarşı Canlandırma Projesi vb. projelerinde koruma çalışmalarının içinde yer alarak proje koordinatörlüğü yapan Kılınçkıran Prof. Dr. Metin Sözen’in Anadolu Gezileri’nde asistanlığını yürüttü.

2007 – 2009 yılları arası yurtdışı deneyimi esnasında iş tanımı çok geniş olan proje koordinatörlüğü görevi sırasında, özellikle bilgisayarda sunum teknikleri ve modelleme yöntemleri ile ilgili çeşitli uygulamalar yapma fırsatı bulan ve bilgisayar teknolojileri konusunda uzmanlaşan Kılınçkıran halen kültürel mirasın korunması çalışmalarında bulunmakta ve kendi şirketi adına projeler yürütmektedir.

YAPI ÖZELLİKLERİNE GÖRE MÜDAHALE TEKNİKLERİ VE BAKIM-ONARIM ESASLARI / 5 – 7 Haziran 2013

Programın amacı: Tarihi yapıyı kavrama ve durumunu tespit etme esaslarının yanı sıra restorasyon süreçlerinde izlenecek koruma ilkeleri öncelikli yolların belirlenmesine yardımcı olmak, restorasyon çalışmalarının niteliğini artırmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Kentlerindeki yapılara farklı bir gözle bakmalarını sağlamak; restorasyonun “yenilemek” değil, “yapının yaşanmışlığını muhafaza ederek korumak” olduğu bakış açısını pekiştirmek; restorasyon çalışmasının çeşitli aşamalarını uygulamalı olarak görmek; restorasyon projelerini değerlendirme deneyimi kazanmak.

İçerik
– Restorasyon teknikleri
– Koruma projelerinde kullanılan malzeme bilgisi
– Restorasyon projesi hazırlama esasları
– Vaka analizi
– Katılımcıların kentlerinden örnekler üzerinden koruma ilkelerinin saptanması
– Uygulama çalışması
– Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 5 – 7 Haziran 2013 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Y. Mimar A. Nüvit BAYAR
Saint Michel Fransız Lisesi’ni bitiren Nüvit Bayar, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda mimarlığa adım attı ve ardından Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı.

Tarih-kültür-doğa koruma bilinci ve duyarlılığıyla çalışmalarını sürdüren Y. Mimar Nüvit Bayar, 2003 yılında Ağırnas’taki Sinan Müze Evi, 2004’te tarihi bir Harput evi, 2006 yılında Malatya İstanbulluoğlu Konağı, 2007’de Mardin Kent Müzesi, Sakarya’da Kaynarca Camisi, Trabzon’da Sümela Manastırı gibi birçok yapının projelendirme aşamalarına katkı sundu.

Bayar, Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli birçok projede de görev aldı. Halen Anadolu topraklarında yaşamış uygarlıkların günümüze ulaşmayı başaran yapıları arasında restore edilmeyi bekleyen çok sayıda eser için çalışmalarına devam etmekte ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda üyelik görevini yürütmektedir.

REKONSTRÜKSİYON; NEREDE, NASIL, NE ZAMAN? / 12 – 14 Haziran 2013

Programın amacı: Türkiye’de gittikçe artan sayıda uygulaması yapılmaya başlayan tarihi eser rekonstrüksiyonları konusunda uluslar arası temel yaklaşımları tanımak; ulusal ve uluslararası önemli rekonstrüksiyon örneklerini incelemek; bu konudaki tartışmalarına katılabilecek eleştirel bakış açısına sahip olmak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Farklı kültürel miras alanlarında rekonstrüksiyon kavramının karşılığını tanımlayabilmek; mimari eserlerin rekonstrüksiyonu konusunda önemli uluslararası örnekleri tanımak; rekonstrüksiyon kararlarının alınması, geliştirilmesi, ve uygulanması sürecini irdelemiş olmak.

İçerik
– Rekonstrüksiyon nedir?
– Koruma alanındaki farklı akımların ve kültürel mirasın farklı alanlarının içinde rekonstrüksiyon
– Tarihi yapıların ve arkeolojik kalıntıların rekonstrüksiyonu süreci
– Mimarlık mirasının rekonstrüksiyonu konusunda ulusal ve uluslararası örnekler

Süre: 3 gün
Tarih: 12 – 14 Haziran 2013 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları ile KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Dr. Ahmet SEZGİN
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ndeki mimarlık eğitimini tamamladıktan sonra büro ve şantiyelerde mimar olarak çalıştı ve uygulamada deneyim kazandı. Almanya’da bulunan Brandenburg Teknik Üniversitesi’nde Dünya Mirası Programı’nı bitirdikten sonra İngiltere’de Manchester Üniversitesi Sanat Tarihi ve Görsel Çalışmalar bölümünden doktora derecesini aldı. 2002 yılından beri ÇEKÜL Vakfı Anadolu Araştırmaları ve Sinan’a Saygı Projesi kapsamında araştırmalarını sürdürmekte ve halen Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık bölümünde ders vermeye devam etmektedir.

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS PROJE VE UYGULAMALARINDA İŞLEVLENDİRME / 19 – 21 Haziran 2013

Programın amacı: Kültürel miras niteliği taşıyan farklı ölçeklerdeki yapıların günümüz koşullarına göre yeniden değerlendirilmesini, işlevlendirilmesini, tarihsel çevrenin koruma/kullanım dengesi gözetilerek güncel kent yaşamına katılmasını sağlayacak yeni yaklaşımları belirlemek.

Katılımcıya kazandırdıkları: Tarihsel – kültürel mirasın korunmasında ve geleceğe aktarılmasında yapıların işlevlendirilerek yaşatılmasının önemini kavramak; kentlerindeki koruma projelerini işlevlendirme ilke ve yöntemleri doğrultusunda değerlendirebilmek ve uygulayabilmek; tarihi çevrede eski ve yeni yapıların birlikteliğine dair tasarım anlayışı geliştirmek.

İçerik:
• Örnek yapıların mevcut durum analizini oluşturma yöntemleri
• Kültürel miras kapsamındaki yapıların ve çevrenin yeniden işlevlendirilmesi
• Doğru işleve yönelik yöntem belirleme
• Kültürel miras kapsamındaki yapıların yeni yapılarla veya yapısal eklemelerle ilişkisine yönelik tasarım yöntemleri
• Türkiye ve dünyadan örnekler üzerinden değerlendirme
• Koruma amaçlı imar planlarıyla uyumlu koruma ve işlevlendirme projeleri geliştirmek
• Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 19 – 21 Haziran 2013 // 09:30 – 16:30

Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Y. Mimar Metin KESKİN
1958 yılında İstanbul’da doğan Y. Metin Keskin, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki ortaöğretiminin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda lisans ve Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı.

ÇEKÜL önderliğinde Sivas’ta yürütülen çalışmalarda, Selçuklu Parkı Projesi, Buruciye Medresesi, İzzeddin Keykavus Şifahiye Medresesi, Sivas Hükümet Konağı, Ziya Bey Kütüphanesi projelerini gerçekleştirdi, bu kapsamda Sanat Okulu, Sivas Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürüldü. Uygulamaya geçen projeleri arasında bulunan Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Projesi (Eski Süvari Kışlası Binası), Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars Aynalı Köşk gibi yapılarla birlikte, değişik ölçeklerde çok sayıda yeni yapı ve restorasyon projesini tamamladı.

ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olan Keskin, kendi atölyesinde serbest mimar olarak çalışmalarını sürdürürken , mimarlıkla ilgili kitap ve dergiler için suluboya ve desenleriyle Anadolu kentlerinin kültürel mirasını resimlemekte ve fotoğraflamaktadır.

 

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı 
Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul  Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Figen Tokgöz – akademikayit@cekulvakfi.org.tr  Tel: 0 212 323 31 32

 

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz