Programlar ile ilgili açıklamalar için  başlıklara  tıklayınız.

Yapı Özelliklerine Göre Müdahale Teknikleri ve Bakım – Onarım Esasları

Bu eğitim programı, öncelikle tarihi yapıyı kavrama ve tespit etme yanında teknik süreçleri yürütürken koruma ilkeleri öncelikli anlayışı geliştirmeyi amaçlar.

Eğitim sonunda katılımcıların kentlerindeki yapılara daha farklı gözle bakmaları ve restorasyonun “yenilemek” değil, “yapının yaşanmışlığını muhafaza ederek korumak” olduğu bakış açısını pekiştirmeleri hedeflenir.

Koruma kavramı ve kültür öncelikli bakış açısı
Yapı grupları
Yapı özelliklerine göre müdahale biçimleri
Bakım
Onarım ilkeleri ve yorumlama
Yeniden yapım (rekonstrüksiyon)
İyi ve kötü örnekler
Uygulama çalışması
Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 24 – 26 Şubat 2010 // 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı? : Belediyelerin koruma alanında çalışan teknik uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: A.Nüvit BAYAR
1957’de Ordu / Fatsa’da dünyaya gelen Nüvit Bayar, ilköğretim yıllarını Fatsa’da geçirdikten sonra İstanbul’da Saint Michel Fransız Lisesi’ni bitirdi. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda mimarlığa ilk adımlarını atan Bayar, Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olarak tarih-kültür-doğa koruma bilinci ve duyarlılığıyla Vakfın kurulduğu ilk günlerden bu yana çalışmalarına destek veren Y. Mimar Nüvit Bayar, 2003 yılında Ağırnas’taki Sinan Müze Evi, 2004’te tarihi bir Harput evi, 2006 yılında Malatya İstanbulluoğlu Konağı, 2007’de Mardin Kent Müzesi, Sakarya’da Kaynarca Camisi, Trabzon’da Sümela Manastırı gibi birçok yapının projelendirme aşamalarına katkı sunmuştur. Bayar, Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü destekli birçok projede de görev almıştır ve halen Anadolu topraklarında yaşamış uygarlıkların günümüze ulaşmayı başaran yapıları arasında restore edilmeyi bekleyen çok sayıda eser için çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul Tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Sinem Doğan // sinem.dogan@cekulvakfi.org.tr // tel: 0 212 249 64 64

Koruma Projelerinde “Bilgisayarlı 3D Modelleme”

Bu eğitim programı, koruma çalışmalarının proje geliştirme aşamasında, bilgisayar ortamında çağdaş proje geliştirme yöntemlerinin kurgulanması ve uygulanmasının her ölçekteki önemini vurgulamayı ve bu yöntemlerden birini temel kullanıcı düzeyinde aktarmayı amaçlar.

Eğitim sonunda katılımcıların, her ölçekte uygulanabilir bir sanal model oluşturma yazılımını
kullanabilir hale gelmeleri ve projelerini sanal ortamda sınar ve sunar durumda olmaları hedeflenir.

Koruma kavramı ve kültür öncelikli bakış açısı
Google Sketch Up kurulumu
Temel 2D çizim yöntemleri
Diğer ilgili programlarla alış-veriş arayüzleri
3D modelleme ve görüntüler oluşturma
Farklı formatlarda çıktılar alma (jpg, tif..) ve sanal kütüphane kullanma
Sunum ve basit animasyon hazırlama
Uygulama çalışmaları

Süre: 3 gün
Tarih: 10 – 12 Mart 2010 // 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı?: Belediyelerde koruma alanında çalışan teknik uzmanlar (mimarlar, şehir ve bölge plancıları, teknikerler..)
Eğitime gelirken getirilmesi gerekenler: Dizüstü bilgisayar

Eğitmen: M. Gökhan KILINÇKIRAN
Galatasaray Lisesi ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan M. Gökhan Kılınçkıran, 1996 – 2007 yılları arasında kendi mimarlık firması yanında kentsel planlama firmalarında projeler sorumlusu olarak görev yaptı ve çeşitli kentsel ölçekte projelerin geliştirilmesinde çalıştı. Yine aynı dönemde ÇEKÜL Vakfı’nın Gaziantep Kültür Yolu Projesi, Kadıköy Tarihi Çarşı Canlandırma Projesi vb. projelerinde koruma çalışmalarının içinde yer alarak proje koordinatörlüğü yapan Kılınçkıran Prof.Dr.Metin Sözen’in Anadolu Gezileri’nde asistanlığını yürüttü. 2007 – 2009 yılları arası yurtdışı deneyimi esnasında iş tanımı çok geniş olan proje koordinatörlüğü görevi sırasında özellikle bilgisayarda sunum teknikleri ve modelleme yöntemleri ile ilgili çeşitli uygulamalar yapma fırsatı bulan ve bilgisayar teknolojileri konusunda uzmanlaşan Kılınçkıran halen ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak kültürel mirasın korunması çalışmalarında bulunmakta ve kendi şirketi adına projeler yürütmektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul // tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Sinem Doğan // sinem.dogan@cekulvakfi.org.tr // tel: 0 212 249 64 64

Kentsel Mirasın Korunması ve Kültür Turizmi

Türkiye’yi bir tatil ülkesi olarak diğer ülkelerden ayıran en önemli fark, onun aslında bir tarih ve kültür hazinesi olmasıdır. Sahil şeridinde yapılan kitle turizmi, Akdeniz’e sahili bulunan bütün ülkelerde aynı güneş ve deniz sermayesini kullanırken, Türkiye’yi diğerlerinden ayıran özelliği, yani kültürel mirasa dair zenginliği yavaş yavaş keşfedilmekte ve turizm endüstrisi tarafından kullanılmaya başlanmaktadır. Kültür turizminin kitle turizminden farklı özellikleri olması nedeniyle, bu sürece doğrudan ya da dolaylı olarak katılan kişi ve kurumların bilinçlenmesi hem kendine ait olan bir mirası koruma hem de onu kullanarak hayatını kazanma fikirleri arasında biteviye gelgitlerle olur.

İşte bu eğitim programı, tarihî çevrelerin korunarak geleceğe taşınmasında gerekli kaynağı sağlamanın yanı sıra, koruma bilincinin oluşmasında da etkili olan turizm olgusunu bütüncül ve sürdürülebilir planlama ve koruma politikaları ışığında somut örnekler üzerinden irdelemeyi amaçlar.

Eğitim sonunda katılımcıların tarihi merkezlerin kitle turizmi ile birlikte karşı karşıya oldukları riskleri tanımlamaları ve ilgili koruma çalışmaları sırasında turizmin getireceği ekonomik fayda yanında çevre değerleri ve konunun toplumsal boyutlarını da dikkate almaları hedeflenir.

Koruma kavramı ve kültür öncelikli bakış açısı
Tarihsel / kültürel miras niçin korunmalıdır?
Tarih bilinci – kültürel kimlik – aidiyet sorunsalı
Kültür turizminde koruma – kullanım dengesi
Koruma alanlarında sürdürülebilir turizm
Kültür turizminde ürün – marka – pazarlama sorunsalı
Köylerin kültür turizmi ile yaşatılması
Vaka analizleri
Alan ziyaretleri

Süre: 3 gün
Tarih: 24 – 26 Mart 2010 // 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı? : Belediyeler başkan ve başkan yardımcıları, koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları ile KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Dr.Yusuf ÖRNEK
1955’de İzmir’de dünyaya gelen Yusuf Örnek, Hacettepe Üniversitesi’ndeki lisans eğitimi ardından Almanya’da bulunan Johannes Gutenberg Üniversitesi’nde felsefe alanında doktorasını tamamladı. 30 yılı aşkın turizmcilik hayatı sırasında Hacettepe ve Akdeniz Üniversitelerinde felsefe dersleri de veren Örnek, turizm alanında yaptığı çalışmalar için aldığı ödüller yanında çevrenin ve tarihi yapıların korunması çabaları için de çeşitli ödüller aldı. Kapadokya’da bulunan Sarıca Kilise restorasyon çalışması, Avrupa genelinde etkin 230’u aşkın sivil toplum örgütünü temsil eden ve başta Avrupa Birliği kurumları, Avrupa Konseyi ve UNESCO olmak üzere kültürel mirasla ilgili uluslararası örgütlere, bu alanda çalışan Avrupa sivil toplum hareketinin sesini duyurmayı, kültürel mirası ve onun yararlarını kamusal bilince yerleştirmeyi ve Avrupa ve ulusal düzeyde kamu politikaları için bir öncelik haline getirmeyi amaçlayan Europa Nostra platformu tarafından Avrupa genelinde 32 ülkeden 158 proje arasından seçilerek Mimari Mirasın Korunması dalında 2006 yılında Kültürel Miras Büyük Ödülü’ne layık görüldü. ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olan Dr. Yusuf Örnek, halen tarih-kültür-doğa bilinci ve duyarlılığıyla çalışmalarına devam edip, turizm aracılığıyla kültürel varlıklarımızın korunabileceğini göstermektedir.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul // tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Sinem Doğan // sinem.dogan@cekulvakfi.org.tr // tel: 0 212 249 64 64

Tarihi Ve Kültürel Miras Proje ve Uygulamalarında İşlevlendirme

Bu eğitim programı, kültürel miras kapsamında yer alan farklı ölçeklerdeki yapıların günümüz koşullarına göre yeniden değerlendirilmesi, işlevlendirilmesi, tarihsel çevrenin bu doğrultuda tasarlanmasına yönelik yeni yaklaşımları belirlemeyi amaçlar.

Eğitim sonunda katılımcıların, tarihsel – kültürel mirasın korunmasında ve geleceğe aktarılmasında yapıların işlevlendirilerek yaşatılmasının önemini kavramaları ve tarihi çevrede eski ve yeni yapıların birlikteliğine dair tasarım anlayışlarını pekiştirmeleri hedeflenmektedir.

Koruma kavramı ve kültür öncelikli bakış açısı
Örnek yapıların mevcut durum analizini oluşturma yöntemleri
Kültürel miras kapsamındaki yapıların ve çevrenin yeniden işlevlendirilmesi
Doğru işleve yönelik yöntem belirleme
Kültürel miras kapsamındaki yapıların yeni yapılarla veya yapısal eklemelerle ilişkisine yönelik tasarım yöntemleri
Türkiye ve dünyadan örnekler üzerinden değerlendirme
Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 7 – 9 Nisan 2010 // 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı? : Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Y. Mimar Y. Metin KESKİN
1958 yılında İstanbul’da doğan Y.Metin Keskin, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki ortaöğretiminin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda lisans ve Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. ÇEKÜL önderliğinde Sivas’ta yürütülen çalışmalarda, Selçuklu Parkı Projesi, Buruciye Medresesi, İzzeddin Keykavus Şifahiye Medresesi, Sivas Hükümet Konağı, Ziya Bey Kütüphanesi projelerini gerçekleştirdi, bu kapsamda Sanat Okulu, Sivas Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürüldü. Uygulamaya geçen projeleri arasında bulunan Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Projesi (Eski Süvari Kışlası Binası), Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars Aynalı Köşk gibi yapılarla birlikte, değişik ölçeklerde çok sayıda yeni yapı ve restorasyon projesini tamamladı. ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi olan Keskin, kendi atölyesinde serbest mimar olarak çalışmalarını sürdürüken , mimarlıkla ilgili kitap ve dergiler için suluboya ve desenleriyle Anadolu kentlerinin kültürel mirasını resimlemekte ve fotoğraflamaktadır.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul // tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Sinem Doğan // sinem.dogan@cekulvakfi.org.tr // tel: 0 212 249 64 64

Korunan Alanlarda Yapılaşma İlkeleri

Bu eğitim programı, korunan alanlardaki yapılaşmayı tümel çevre içinde, mimari boyutta değerlendirmeyi, kent bağlamında koruma kavramlarını incelemeyi ve örneklerle somut hale getirmeyi amaçlar.

Eğitim sonunda katılımcıların tarihi çevrede yapılaşma sürecinde, kentsel doku ve mimari kimlik gözardı edilmeden, kontrol edilebilen bir gelişmenin sürdürülebilir olduğu bilincine ulaşmaları ve sunulacak örneklerle vizyonlarını geliştirmeleri hedeflenir.

İçerik:
Koruma kavramı ve kültür öncelikli bakış açısı
Tarihi çevrenin kentsel boyutu
Kent bağlamında korumanın tarihi
Kentsel büyümenin tarihi kent dokusuna etkileri
Tarihi çevrede yeni yapı tasarımı, Türkiye ve dünyadan örnekler
Yasal çerçeve ve koruma amaçlı imar planı
Kentsel dönüşüm sorunsalı – kuram, alan ve örgütlenme ilkeleri
Afet bölgeleri, savaş bölgeleri, biyolojik ömrünü tamamlamış bölgeler, ölü tarihi bölgeler, işlev dışı endüstri ve liman bölgeleri, yoksulluk bölgeleri
Kentsel koruma planlamasında çağdaş yaklaşımlar
Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 20 – 22 Nisan 2010 // 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı? : Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekip üyeleri.

Eğitmen: Sinan POLVAN
1969 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Sinan Polvan, Sankt Georg Avusturya Lisesi’nden sonra Avusturya’da Graz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Viyana Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Fakültesi’nde mimarlık eğitimi görmüştür. 1990-1995 yılları arasında Viyana ve İstanbul’da çeşitli mimarlık bürolarında çalışan ve 1997 yılından itibaren Polvan Tasarım Ltd. bünyesinde çalışmalarını sürdürmekte olan Polvan, 2004 yılından bu yana da Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta, verdiği dersler arasında “Kentsel Bağlamda Mimari Haritalama” da bulunmaktadır. ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan Polvan’ın, mimarlık tarihi ve kent tarihi konularında çeşitli araştırma ve çalışmaları bulunmaktadır.

Eğitim yeri: Şerifler Yalısı – Emirgan / İstanbul
Adres: Emirgan Mektebi Sok. No: 7 Emirgan, Sarıyer, İstanbul // tel: 0 212 323 31 32
Bilgi için: Sinem Doğan // sinem.dogan@cekulvakfi.org.tr // tel: 0 212 249 64 64

 

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz