2019 KENTLER VE MÜZELERİ, KURULUMDAN İŞLETMEYE EĞİTİM PROGRAMI (KEMEP) İÇERİĞİ Kültür sektöründe güçlenerek ziyaretçilerle bütünleşen ve değer üreten müzelerin yerel yönetimler tarafından planlanmasına yönelik yöntem ve uygulamaları içerecektir. Programın fark yaratan en önemli özelliği kenti tarihi perspektif içinde, tüm farklılıklarıyla algılanır kılmak, kentte yaşayanların kentlilik bilinci kazanmalarına aracı olan kent müzelerinin, çağdaş müzecilik anlayışı çerçevesinde kültürel ve ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini sağlamak üzere katılımcıların donanım ve becerilerinin arttırılmasıdır.   Kimler katılmalı:  Belediyelerin kültürel koruma, kültür ve sosyal işler, imar ve şehircilik personelleri, uluslararası ilişkiler, tanıtım ve turizm, proje ofisleri, KUDEB veya planlama ofisleri uzmanları, kültür ve/veya kültürel mirasın korunması alanında, kent müzelerinde çalışan personeli ile diğer ilgili birimler çalışanları, uzmanları   Program kendi içerisinde bir bütün oluşturduğu için katılacak olan personelin takvimde belirtilen 3 modüle de katılması, personel değişikliği yapılmaması katılım için ön koşuldur.   Eğitmen ve konuşmacılar:

 • Ayşen KILIÇ ÖZARSLANTÜRK

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve yan dal olarak da Tarih Bölümünden mezundur.  Aynı üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesi’nde çalışmıştır. 2011 yılında ÇEKÜL Vakfı’nda göreve başlayan Özarslantürk; Vakfın Kent Arşivi’nin dijitalleştirilmesini sağlamıştır. Bilgi ve Belge Merkezi Koordinatörü olarak çalışmalarına devam etmektedir.

 • Hakan ELBİR

İstanbul Social Enterprise (ISE)’nin kurucu ortağı ve genel müdürü olan Hakan Elbir, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde aldığı mühendislik eğitiminin ardından (1989-1994), İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İşletmecilik (1996-1998) bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Profesyonel iş yaşamında kar amacı gütmeyen kurumlarda yöneticilik yapan Elbir, yöneticilik yaşamının ilk deneyimini Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı’nda Genel Koordinatör ve İşletme Müdürü olarak 1998-2004 yılları arasında edindi. Devamında ise Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi’nde, 2005-2011 yılları arasında Pazarlama Müdürü olarak çalıştı. Elbir, Sosyal Girişimciliğin yasal olarak tanınmasına dair ilgili kurumlarla görüşmelerine ve Diyalog Müzesi’nin kurucu ortağı çalışmalarına devam etmektedir.

 • Kibele EREN

Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümünden mezun olduktan sonra Ram Dış Ticaret A.Ş, The Marmara Otelleri, Divan Grubu başta olmak üzere çeşitli kurumlarda satış ve pazarlama alanlarında çalışmış; hizmet sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapmıştır. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işbirliği ile yönetilen “Müze Giriş Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetimi İşi” nde satış ve pazarlamasında, Müzekart markasının yönetiminde çalışmıştır. 2015 yılından bu yana ÇEKÜL Akademi’nin koordinatörlüğü görevinde bulunmakta ve Akademi’de kent müzelerinin yönetim yapılanması üzerine eğitim vermektedir.

 • Metin KESKİN

1958 yılında İstanbul’da doğan Y. Metin Keskin, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki ortaöğretiminin ardından Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda lisans ve Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve ve Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. ÇEKÜL önderliğinde Sivas’ta yürütülen çalışmalarda, Selçuklu Parkı Projesi, Buruciye Medresesi, İzzeddin Keykavus Şifahiye Medresesi, Sivas Hükümet Konağı, Ziya Bey Kütüphanesi projelerini gerçekleştirdi, bu kapsamda Sanat Okulu, Sivas Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürüldü. Uygulamaya geçen projeleri arasında bulunan Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Projesi (Eski Süvari Kışlası Binası), Topkapı Sarayı Eski Karakol, Kars Aynalı Köşk, gibi yapılarla birlikte, değişik ölçeklerde çok sayıda yeni yapı ve restorasyon projesini tamamladı. ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan Keskin, kendi atölyesinde serbest mimar olarak çalışmalarını sürdürürken, mimarlıkla ilgili kitap ve dergiler için suluboya ve desenleriyle Anadolu kentlerinin kültürel mirasını resimlemekte ve fotoğraflamaktadır.

 • Mine KÜÇÜK

İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Arkeolojisi bölümünü bitirdikten sonra Amerika Birleşik Devletlerine giderek Minnesota Üniversitesi’nde Disiplinler arası Arkeoloji ve Müze bilimi okudu. Mezun olduktan sonra Minnesota Bilim Müzesi’nde sergi Uzmanı ve müzenin Türkiye’de yaptığı bir proje için (Çatal Höyük kazı alanı ziyaretçi programı) proje danışmanı olarak çalıştı. İstanbul’a döndüğünden beri serbest danışmanlık, arkeoloji ve müze bilimi konuşmaları, atölye çalışmaları yapıyor ve çeşitli konularda eğitimler düzenliyor. Bu bağlamda ilkokul seviyesinde bir müze dersi hazırladı, Avrupa Birliği projelerinde içerik hazırlayıcı ve koordinatör olarak görev aldı, Yeditepe Üniversitesi ve Işık Üniversitesinde Müze bilimi dersi verdi, çeşitli dergilere ve gazetelere müze yazıları yazdı. Halen müze ve arkeoloji projelerine danışmanlık ve küratörlük yapıyor. Tüm bunlara ek olarak 2009 senesinden beri İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın Bienal rehberlerinin eğitimini gerçekleştirmektedir.

 • Nadir MUTLUER

Son yıllarda Anadolu’nun çeşitli kentlerinde birbiri ardından açılan birçok kent müzesinin kuruluş aşamasından iç mekân tasarım ve üretimine uzanan çalışmalar yürüttü. Müze Tasarımcısı ve İletişim Uzmanı olan Mutluer, çalışmaları arasında Bursa, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Avanos, Havran Kent Müzeleri ile Kayseri Milli Mücadele, Gaziantep Hamam, Gaziantep Atatürk Anı, Gaziantep Ali İhsan Göğüş ve Kayseri Selçuklu Medeniyetleri Müzeleri bulunmaktadır.  

 • Doç.Dr. Nevra ERTÜRK

İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nden lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzecilik Programı’ndan yüksek lisans, aynı üniversitenin Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı’ndan ise doktora derecesine sahiptir. 2000-2011 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi, Müzecilik Yüksek Lisans Programı ve Sanat Yönetimi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi; 2011-2017 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev almıştır.  Halen Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nde Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2014-2018 yılları arasında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ile Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkanlığı görevlerini yürütmüş olan Nevra Ertürk’ün Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Risklere Hazırlık Komitesi (ICORP) Yönetim Kurulu üyeliği ile ICOMOS Türkiye üyeliği devam etmektedir.   Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz. Başvuru Formu Katılımcı Rehberine ulaşmak için tıklayın.   Modül 1 Kent Bellekleri – Kurulum, Yönetsel Yapılanma, Fiziki Yapılanma Eğitim yeri: İstanbul                Eğitim süresi: 3 gün Eğitim tarihleri: 18 Eylül Çarşamba – 20 Eylül Cuma  // 09.00 – 16.00

 • Kent Bellekleri
 • Arşiv Oluşturma
 • Yönetimde Yapılanma
 • Kent müzesi yapısını belirleme, müze kullanımına uygun restorasyon ve
 • işlevlendirme
 • Kent müzelerinde kurulum ve tasarım yaklaşımları

Modül 2 Müzelerde Sergileme ve Koleksiyon Yönetimi Eğitim yeri: İstanbul                Eğitim süresi: 3 gün Eğitim tarihleri: 11 Kasım Pazartesi – 13 Kasım Çarşamba  // 09.00 – 16.00

 • Müzelerde Koleksiyon Yönetimi
 • Müzelerde Sergileme
 • Türkiye’den ve yurt dışından sergileme örnekleri

Modül 3 Müzelerde İşletim Modelleri – Alanda Teknik İnceleme Gezisi ve Vaka Analizi – Malatya Eğitim yeri: Malatya                Eğitim süresi: 3 gün Eğitim tarihleri: 4 Aralık Çarşamba – 6 Aralık Cuma  // 09.00 – 16.00

 • Müze Yönetimi İdeal Yapılanması
 • Müzelerin İşletme Modelleri ve Sürdürülebilirlik
 • Çağdaş Müze İletişimi ve İletişim Teknikleri
 • Kent Müzelerinde Kentli ile İlişkiler (Etkinlikler)
 • Uygulama Örnekleri

 

Taşınma sürecinde olduğumuz için 24 Ekim 2023 tarihinden başlayarak Tarihi Kentler Birliği Eğitimleri hakkında bilgi almak, eğitimlere kayıt olmak için 0 542 298 90 91 numaralı telefonu ve akademi@cekulvakfi.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz