Kent Müzeleri ve Arşivleri Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

-Tarihi Kentler Birliği, 14 Eylül 2002 tarihli Edirne Toplantısı’nda TKB Meclisi tarafından kabul edilmiştir.-

A- AMAÇ VE KAPSAM

1- Kent müzelerinin kuruluş amacı; binlerce yıllık geçmişleri ve üzerinde yaşadığımız toprakların ev sahipliği yapmış olduğu uygarlıkların yaratmış olduğu kültürel birikimin taşıyıcısı olan kentlerimizin, bu uygarlıklardan kendi payına düşen mirası, modern müzecilik anlayışları doğrultusunda, teknolojinin imkanlarından da yararlanarak bugünkü kuşaklara taşıyabilmektir.

2- Bu işlev müzeciliğin günümüzde çeşitlenen sergileme yöntemlerinden seçilecek birisi ile yapılabilir. Bu yöntemler üç kategoride toplanabilir. Bunlardan birisi müzede toplanan objelerin sergilenmesidir ki, bu statik bir sergileme yöntemidir. Çünkü toplanan arkeolojik, etnografik ve her türlü tarihsel obje yerleştirildiği şekilde uzun yıllar boyunca kalmaktadır. Dolayısıyla bir süre sonra obje deposu haline gelen kurumlar oluşmaktadır. Diğer bir yöntem ise, okunur müze de denilen ve çeşitli temalar halinde elde bulunan bilginin grafize edilerek sergilenmesi demek olan yöntemdir. Bu yöntem hem daha ucuz hem de sürekli değişen temalar halinde sürekli devinen ve bilgi üreten, sonra da bunu sunan müzeler anlamına gelmektedir.

3- Bu bağlamda gerçekleştirilen sergiler sonunda ortaya çıkan sergilerde hem kent mekanının tarihsel gelişimini hem de insanların sosyal yaşamını, adetlerini, geleneklerini ve her türlü kültürel üretimlerini ele almak mümkündür.

4- Bu çalışmalar sonunda ortaya çıkacak sergiler hem gezilerek izlenebilecek hem de gerek sergi katalogları gerekse cd ortamında yayınlanmaları mümkün olacağından, eğitim amacıyla kullanılabileceklerdir. Kent müzelerinin en başta gelen amacı eğitim olduğundan bu yöntemlerle, belirtilen amacın gerçekleşme şansı daha fazla olacaktır.

5- Sergiler bilgisayar aracılığıyla internet üzerinden de sunulabileceğinden, hem kent sakinleri hem de kent dışından her isteyenin kolayca ulaşması mümkün olabilecektir. Bu gerçekleştiğinde müzeler aracılığıyla kentlerin tanıtımları daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilecektir.

6- Bu amaç ve yöntemler bağlamında çalışabilmek için müzelerin, her kentin tarihsel ve kültürel geçmişini yansıtan arşivlere sahip olması vazgeçilmezdir. Bu arşiv tahmin edileceği üzere kentin belleği demek olan Kent Arşivleridir.

7- Arşivde derlenecek malzeme başta dökümanlardır. Ulusal arşivlerden mikrofilm veya başka yollarla derlenmeleri mümkündür. Bunun dışında kentlilerin elinde bulunan belge, fotoğraf vb. malzemenin derlenmesi şarttır. Bu ya bağış kampanyalarıyla gerçekleştirilebilir veya asılları sahiplerinde kalmak üzere kopyaları alınabilir. İkinci yol daha gerçekçidir.

B- İŞLEYİŞ

1- Kent müzeleri ve arşivleri politik kaygılarla oluşturulmamalıdır. Her kentin kültürel ve tarihsel birikimini hiçbir ayrıma tabi tutmadan derlemeli ve sunmalıdır.

2- Aynı şekilde sergiler her hangi bir çarpıtma girişimi olmadan o kentin birikimini ortaya konulabilen en zengin şekilde sunmayı amaçlamalıdır.

3- Müzeler her hangi bir kişinin veya zümrenin çıkarlarının aracı değildir.Bu amaçla kullanılmaları düşünülemez.

4- Her kentin kapasitesine göre uygun bir mekanda kurulmaları gereklidir.

5- Müze ismi kullanıldığında obje müzeciliği yapılmasa bile Anıtlar ve Müzeler Müdürlüğü’nün özel müzeler hükümlerine göre çalışılacak olduğundan Kültür Bakanlığı’nın ilgili biriminden izin almak gereklidir. Bu durumda en yakın arkeoloji müzesinin denetimleri bağlamında çalışmak zaten yasa gereğidir.


Başa Dön