Anadolu kentlerinde kültürel kimliğin ve tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmalarda “yerinde, yerel birikimle” yaklaşımını savunan ÇEKÜL Vakfı, Kendini Koruyan Kentler programı ile pek çok kentin özgün değerlerinin korunmasını sağladı. 1998 yılında Kemaliye, Midyat, Talas, Kastamonu, Akseki, Birgi ve Mudanya’da başlayan 7 Bölge 7 Kent projesi ile ilk adımlarını atan ve ardından Kendini Koruyan Kentler programıyla bir üst başlığa dönüşen ÇEKÜL’ün koruma yaklaşımı, pek çok kentin tarihsel derinliğini ve değerlerini keşfederek korumaya almasını sağladı.

ÇEKÜL Kent Çalışmaları uzmanlarının planlama süreciyle birlikte Kendini Koruyan Kentler programının kavramsal içeriği düzenli ve sistematik bir yaklaşımla yeniden ele alındı. ÇEKÜL Vakfının koruma sözlüğünde etkin bir yeri olan Kendini Koruyan Kentler programı, bu düzenlemeyle teknik altyapısına kavuştu.

Tarihi Kentler Birliği üyesi tüm belediyelerin katılımına açık olan Kendini Koruyan Kentler programı ile gerek kentin kaynaklarının doğru projeler için kullanılması gerekse yerel yönetimlerin ÇEKÜL Vakfının kentsel koruma disiplininde 27 yıla varan deneyiminden en iyi şekilde faydalanabilmesi için olanaklar yaratılıyor.

Kendini Koruyan Kentler programına kentlerin nasıl katılacağını anlatan kartpostal, Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik Dergisinin 50. sayısı ile TKB üyesi tüm belediyelere ulaştırıldı.

Dijital haline buradan ulaşabilirsiniz