ÇEKÜL Vakfı’nın ve Tarihi Kentler Birliği’nin İpek Yolu için yıllardır ürettiği koruma politikaların sonuçları görünür olmaya başladı.

Geçen yıl Gaziantep’te başarıyla yapılan Dünya İpekyolu Belediye Başkanları Forumu bu yıl Güney Kore’nin Yeosu kentinde yapıldı. Tarihi Kentler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey Forum’un Onursal Başkanı seçildi. Genel Sekreterlik görevi ise Antep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yarımcısı İbrahim Evrim’e verildi.

ipek1 ipek2

Güzelbey yaptığı sunumda,  İpekyolu’nun önemli kentlerinden biri olan Halep’te yaşanan savaşa dikkatleri çekti. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ndeki kentin bombalandıktan sonraki fotoğraflardan oluşan bir sunum yaptı ve 129 bin insanın savaşta öldüğünü, kültürün yok edildiğini anlattı.

ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği’ne üye belediyelerin de çabalarıyla İpek Yolu güzergâhları üzerinde hâlâ ayakta duran konaklama yapılarının onarılarak ve yeniden işlevlendirilerek yaşatılması; ticaret yolları üzerindeki yüzlerce yıllık kültürel alışverişin izlerinin somut olmayan kültürel miras kapsamında canlı tutulması; çeşitli güzergâhların tüm çevreleriyle kültür turizmi kapsamına alınarak dünyaya açılması; yol güzergâhlarındaki mimarlık yapıları odağında Selçuklular, Beylikler ve Osmanlıların Anadolu kültürüne yaptıkları aydınlık ve yaratıcı katkıların bütünsel bir yaklaşımla anlamlandırılması olmak üzere dört boyutta sürdürülen çalışmalar sonucu bugün 100’den fazla han ve kervansaray onarıldı. Bunlar arasında Kayseri’de Sultan Han ve Karatay Han, Sivas’ta Alaca Han, Tokat’ta Mahperi Hatun Kervansarayı, Konya Selçuklu’da Zazadin Han, Antalya’da Şarapsa Han bulunuyor.

ipek3_sultan_han ipek5_karatay_han

Anadolu topraklarında yolları kesişen kültürler, yüzyıllar boyunca bu coğrafyada kalıcı izler bıraktılar. 11. Yüzyıldan başlayarak Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemleri boyunca Anadolu’da İpek Yolu üzerinde birçok anıtsal konaklama yapısı ve köprü inşa edildi. Dünün İpek Yolu üzerinde oluşan, kültürlerarası etkileşim sonucunda insanlığın ortak mirası olarak günümüze ulaşan tüm bu yapılar ÇEKÜL Vakfı’nın uzun çabalar sonucunda hazırladığı İpek Yolu-Kültür Yolu Haritasında bir araya getirildi ve harita Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yayımlandı.

ipek4