Seminerler
Seminerler

18 Eylül 2020
Mudanya Çalıştayı – Tirilye Çalıştayı: Tarihi Kentlerde Kentsel Tasarım Rehberi

08-09 Kasım 2019
Manavgat Çalıştayı – Kültürel Mirasın Korunmasında Bölgesel İşbirlikleri

08-09 Şubat 2019
Konya Çalıştayı – Kültürel Mirasın Korunmasında Deneyim Paylaşımı

18-19 Ocak 2019
Tekirdağ Semineri –  Trakya ve Marmara Bölgesinde Ortak Yol Haritası Ve Kentlerin Sorumlulukları

27-28 Mayıs 2016
Edirne Semineri – “Trakya Kültür Öncelikli Yol Haritası Işığında Rotalara Bağlı Bölgesel İşbirliği”

1-2 Nisan 2016
Samsun Semineri – “UNESCO’ya Katılım Süreci ve Başarı Öyküleri”

18-19 Aralık 2015
Seyhan Semineri – “Doğal-Kültürel Miras, Eğitim, Örgütlenme, Tanıtım Sürecinde TKB’nin 15 Yılı”

26-28 Şubat 2015
Diyarbakır Semineri – “Alan Yönetimi Sürecinde Tarihi Kentler Birliği”

19-20 Aralık 2014
Kütahya Semineri – “Kale-Çarşı-Mahalle Bütününde Ekolojik Yaklaşımlar”

21-22 Kasım 2014
Edirne Semineri-Kültürün Sınır Tanımayan Gücü: Ortak Miras İçin Her Ölçekte İşbirliği ve Süreklilik

09 Kasım 2013
Şanlıurfa Semineri – “Ortak Akılda Buluşmaya Çağrı: 2014 – 2015’in Gündemini Birlikte Belirleyelim”

29 Haziran 2013
Sivas Semineri – “Sivas’ta Kültürel Mirası Korumaya Yönelik Çalışmalar / 2004 – 2013”

16 Mart 2012
Denizli Semineri“Yerel Yönetimler Arkeolojik Mirasına Sahip Çıkıyor”

09 Aralık 2011
Eyüp Semineri – “Türkiye’de Yeni Gündem: Endüstri Mirası”

13 Ekim 2011
Bursa Semineri – “Osmanlı Coğrafyasında Mahalle Kültürü”
Mahallede Düzen, Mahalle Hukuku; Bursa’da Mahalle Kültürü; Mahalle ve
Komşuluk Kültürü; Tarihi Kentlerde Mahalle; Osmanlı Coğrafyasında Mahalle Kültürü

01 Nisan 2011
Malatya Semineri – “Belde ve İlçelerde Koruma”

16 Temmuz 2010
Erzurum Semineri – “Tarihi Kentlerde Planlama: Eski-Yeni Buluşması”

18 Haziran 2010
Tokat Semineri – “Geleneksel Doku ve Yaşam Kültürünün Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü”

16 Nisan 2010
Kırşehir Semineri – “Kale-Çarşı-Mahalle Bütününde Çarşı”

19 Şubat 2010
Antakya Semineri – “Kültürel Miras: Ortak Paydada Buluşma”

11 Aralık 2009
Side Semineri –  “Tarihi Kentlerde Kültürel Turizm Öncelikli Gelişme”

13 Kasım 2009
Burdur Semineri – “Koruma Alanlarının Planlanmasında Yerel Yönetimlerin Rolü Ve Sorumluluğu”

08 Ekim 2009
Bursa Semineri – “Kaleli Kentler: Türkiye Tarihi Kentler Birliği’nden Örnekler”

19 Haziran 2009
Gaziantep Semineri – “Tasarımdan Uygulamaya Koruma Süreci: Gaziantep Örneği”

19 Aralık 2008
Kayseri Semineri: “Tarihi Kentler Birliği’nin Değişik Ölçeklerdeki Yerleşmelerde Geliştirdiği Tasarım ve Uygulamalar: Ağırnas, Osmangazi, Sivas, Gaziantep örnekleri”

07 Kasım 2008
Kocaeli Semineri – “Endüstri Mirasının Yeniden Değerlendirilmesi”

04 Nisan 2008
Çorum Semineri – “Kültürel Mirasın Korunmasında Yerel Yönetimlerle Eğitim Kurumları Arasındaki İşbirliğinin Önemi”

8 Şubat 2008
Bergama Semineri – “Arkeolojik Varlıklarla Kentsel Dokuların Birlikte Değerlendirilmesi”

23 Kasım 2007
Tekirdağ Semineri – “Uluslararası İlişkilerde Kentler Arası İşbirliğinin Rolü ve Önemi”

04 Ağustos 2007
Elazığ Semineri –“Geleneksel Kent Dokularının Yeni Gelişme Alanlarıyla Buluşması:Yasal olanaklar, uygulama ilkeleri, kaynak sağlama ve değerlendirme yöntemleri”

28 Nisan 2007
Ordu Semineri – “Koruma Uygulamalarında TKB Modeline Doğru”

27 Ocak 2007
Kaş Semineri – “Tarihsel Dokuların Kültürel Turizm Amaçlı Yenilenmesi-İşlevlendirilmesi”

25 Kasım 2006
Beypazarı Semineri – “Kentsel Dönüşüm”

15 Temmuz 2006
Niksar Semineri – “Kent Atölyeleri”
Yerel-Nitelikli İşgücü Gereksiniminin Karşılanması İçin Bir Model Önerisi:     Kent Atölyeleri; Kent Atölyelerinde Başarı Öyküleri;
Kent Atölyeleri Nasıl Kurulur? Nasıl Yönetilir? Nasıl Sürdürülür?

21 Mayıs 2005
Sinop Semineri“Kaleli Kentler”
TKB Ortamında “Kaleli Kentler” ve Sinop’un Önemi; Yeni Gelişmeler Işığında TKB Seminerleri ve Beklentiler; Sinop’la İlgili Kaynakların Günümüz Yaşamına Katkıları; Proje Teklifi Hazırlama Semineri

19 Nisan 2005
Tarsus Semineri – Tarihsel Dokuların Korunmasında Doğa-Arkeoloji-Mimarlık İlişkisi ve Tarsus Örneği”

19 Mart 2005
Amasya Semineri – “Adaylık Süreci Ve Avrupa Birliği Mali Yardımları Proje Döngüsü Yönetimi