Gezi ile ilgili fotoğraf albümüne linkten ulaşabilirsiniz.

Tarihi Kentler Birliği kuruluşundan bu yana yerel yönetimlerin “koruma bilinci” kazanmaları, doğru proje ve uygulamalar yürütmeleri ve ulusal-uluslararası boyutlardaki koruma politikalarını takip etmelerini sağlamak için emek veriyor. Bu doğrultuda farklı kentlerde Buluşma ve Seminerler düzenleyerek, ÇEKÜL Akademi tarafından hazırlanan Kentsel Koruma Eğitimleri ve Alanda Eğitimlerle sadece başkanlar düzeyinde değil, belediyelerdeki teknik kadroların da eğitilmesi için yeni hedefler belirliyor ve uyguluyor.

“Tarihi Kentler Birliği bir okul” diyen Prof. Dr. Metin Sözen’in bu söylemi, görünür olmaya başlayan sonuçlarıyla pek çok çevrede kabul gördü ve benimsendi. 15. yılına girmek üzere olan bu “koruma okulu” yılda bir kez de yurtdışı teknik inceleme gezisi düzenleyerek, tarihi kentlerin belediye başkanlarının farklı ülkelerdeki koruma modelleri ve farklı yaşam kültürlerini tanımalarına da öncülük ediyor.

Sevilla, Cordoba ve Granada incelendi

Tarihi Kentler Birliği’nin bu yılki yurtdışı teknik inceleme gezisi İspanya’nın Endülüs özerk bölgesine düzenlendi. Başkent Sevilla ve Endülüs’ün tarihi kentleri Cordoba ile Granada’ya yapılan geziye 160 TKB üyesinin başkan ve temsilcileri, TKB Encümeni ve Danışma Kurulu ile ÇEKÜL Vakfı uzmanları katıldı. Türkiye Belediyeler Birliğinin desteğinde düzenlenen inceleme gezisine ETSmice firmasının uzman kadrosu ve rehberleri eşlik etti.

e3 e10

e8 e5

Endülüs Özerk Bölgesi, 711-1492 yılları arasında Arap egemenliğinde önemli bir bilim ve sanat merkezi olarak, Avrupa kültürünü derinden etkilemiş tarihsel bir dönemin izlerini taşımaktadır. TKB heyeti gezi boyunca Endülüs’te bu tarihin izini sürerken, bir yandan da mimari anlayışın bilim ve sanatla nasıl buluştuğunu, yerel yönetimlerin koruma yaklaşımlarını, eski ve yeni kent merkezleri arasındaki geçişleri, sosyal ve kültürel yaşamı, turizm altyapısını, tarihi yapıları işlevlendirme modellerini, kentsel tasarımları, tarihi mekânların aydınlatma sistemlerini, gece-gündüz yaşayan mekânlar haline gelen tarihi mahalleri, yaşam kültürü öğelerinin yaşatılma biçimlerini inceleme fırsatı buldu.

e12 e4

e7 e2

Endülüs’ün merkezi ve en büyük kenti Sevilla’da kapladığı alan bakımından bütün gotik kiliseler arasında ilk sırada yer alan Santa Maria Katedrali, Altın Kule ve tarihi kent dokusu inceledi. Uzun süre Endülüs Emevilerinin egemenliğinde kalan Cordoba (Kurtuba) kentinde ise cami anlamına gelen Mezquita Katedrali/Camisi, Alcazar Sarayı ve sivil mimari örneklerinin görülebildiği Musevi Mahallesi incelendi. TKB heyeti inceleme gezisinin son gününde Endülüs’ün kültür merkezi olarak bilinen Granada’ya geçti. Flamenkonun dünyaya yayıldığı kent olan Granada’da tarihi mahalleler, Granada Katedrali, El Hamra Sarayı (Alhambra) ve botanik bahçesi TKB heyetinin de en çok etkilendiği kent oldu.