Tarihi Kentler Birliği 21 Kasım’da Edirne’de buluşuyor. TKB üyesi olan ve olmayan Trakya’nın tüm kentleri ile Balkan ülkelerinden kültürel ve doğal mirasın korunması alanında çalışan uzmanlar, kentliler, akademisyenler ve yerel yönetimlerin temsilcileri ortak mirasları için işbirliği ve süreklilik kurmak amacıyla bir araya gelecek.

 

KÜLTÜRÜN SINIR TANIMAYAN GÜCÜ: ORTAK MİRAS İÇİN HER ÖLÇEKTE İŞBİRLİĞİ VE SÜREKLİLİK

21 KASIM 2014, CUMA

18:00-19:00    Açılış konuşmaları

Recep Gürkan – Edirne Belediye Başkanı

Prof. Dr. Metin Sözen – TKB Danışma Kurulu Başkanı / ÇEKÜL Vakfı Başkanı

Yusuf Ziya Yılmaz – TKB Başkanı / Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

Dursun Ali Şahin – Edirne Valisi

 

19:00               Akşam yemeği

 

 

22 KASIM 2014, CUMARTESİ

09:30-10:00     Açılış

10:0011:15       Panel: Kültürün Sınır Tanımayan Gücü: Ortak Miras İçin Her Ölçekte İşbirliği ve Süreklilik

Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Metin Sözen – TKB Danışma Kurulu Başkanı / ÇEKÜL Vakfı Başkanı

“Küresel Yol Haritası Bağlamında Planlama”

Faruk Göksu – ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu Üyesi / Şehir Plancısı

“Değişen Dünyada Sınırötesi Kavramı”

Hasan Özgen – TKB Danışma Kurulu Üyesi / ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

“Doğa ve Kültür Öncelikli Yol Haritası Işığında Trakya’ya Yeniden Bakmak”

Esra Karataş – ÇEKÜL Vakfı / Şehir Plancısı

 

11:15-12:30       Değerlendirme ve Tartışma:

Yusuf Ziya Yılmaz – TKB Başkanı / Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

 

12:30-13:30      Öğle Yemeği

13:30                  Kent Gezisi