TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÜYELERİNE

Tarihi Kentler Birliği’nin kuruluş amaçları doğrultusunda düzenlediği, doğal, tarihsel çevreyi, kültürel mirası koruma ve yaşatma yönünde üye belediyelerin girişimlerine destek verdiği en önemli ve etkin projelerinden olan “200 Ortak 200 Eser” 2008 yılında da tekrarlanıyor.

Üye belediyelerin, sınırları içinde bulunan, mülkiyet sorunu çözülmüş tarihi yapıların ve sokak dokularınınprojelendirilmesi amacıyla maddi destek alabilmeleri için, başvuru konusuyla ilgili bilgi, belge ve görselleri (mülkiyete ilişkin bilgiler, kadastral pafta, tescil ve/veya sit alanı ilanına ilişkin ilgili Bölge Koruma Kurulu kararı, gereken ölçekte halihazır harita, tarihi bilgi ve yapının/dokunun öyküsünü içeren açıklama raporu, yapıyı ve çevre ilişkilerini ifade eden eski-yeni fotoğraflar) içeren başvuru dosyalarının en geç 30 Eylül 2008 tarihine kadar Tarihi Kentler Birliği Merkezi’ne gönderilmesini rica ederiz.

İRTİBAT:

Yonca Moralı

Tel:    0 212 249 64 64

Faks: 0 212 249 64 64

Tarihi Kentler Birliği

Şerifler Yalısı

Emirgan Mektebi Sokak  No:7

Emirgan  İstanbul