ÇEKÜL Akademinin “Tarihi Yapılarda İşlevlendirmeye Yönelik Yaklaşımlar ve Tarihi Dokularda Yeni Yapı Tasarımı” başlıklı eğitimi 12-13 Eylül tarihlerinde Kayseri’de yapıldı. Y. Metin Keskin’in eğitmenliğinde, Hunat Hatun Medresesinde yapılan eğitimde; restore edilen tarihi yapıların işlevlendirilmesi ve tarihsel çevrenin korunmasında, kullanım dengesinin gözetilerek güncel kent yaşamına katılmalarının sağlanmasında yeni yaklaşımların belirlenmesi amaçlandı. Eğitime Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Melikgazi, Talas, Develi, Ankara Büyükşehir Belediyelerinin Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden uzmanlar katıldı.

Eğitimin yapıldığı mekân Hunat Hatun Medresesi, aynı zamanda kültür merkezi olarak işlevlendirilmiş bir yapı. Kavramsal çerçevenin yanında, uygulama örneğini de doğrudan inceleme şansı bulan uzman katılımcılar, sunumların bitmesiyle “işlev değişikliği” hakkında fikirlerini paylaştı. Ardından, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin restore ettiği ve yakın zamanda kütüphane olarak işlevlendirdiği yapılardan Meryem Ana Kilisesi ziyaret edilerek hem işlev süreci hakkında bilgi alındı hem de yaşayan bir kültür mekânı yerinde deneyimlendi. 1774 yılında inşa edilen Gavremoğlu Konağı ziyaretiyle sonlanan eğitim programı kapsamında katılımcılar, yapıların işlevlendirilmesinde, coğrafyanın ve topoğrafyanın önemli olduğunu farklı örnekler üzerinden inceledi.

15-16 Eylül tarihlerinde Dr. Alp Arısoy tarafından yürütülen “Kültür Odaklı Koruma ve Kentsel Gelişim Stratejileri” başlıklı eğitim ise Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesinde gerçekleşti. Başlıca amacı canlandırma kavramının ölçütleri ve gerçekleşme süreçlerine yönelik yeni bir bakış kazandırmak olan eğitimde, uygulamaya yönelik örnekler incelendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Altındağ Belediyesinden uzmanların katıldığı program süresince; kentsel canlandırma ya da yeniden canlandırma kavramlarının gerçekleşme aşamaları, kültür odaklı canlandırma stratejileri, bütüncül koruma, sürdürülebilirlik gibi kavramlar ele alındı.

Her kentin kendine özgü dinamiklerinin ve değerlerinin bulunduğu, bu nedenle müdahale yöntemlerinin de o kente uygun olması gerektiği vurgulandı.

Eğitim kapsamında, ÇEKÜL Vakfının danışmanlığında yürütülen  “Merzifon Kültür Odaklı Stratejik Yol Haritası ve Eylem Planı” ile “Kadıköy Yeldeğirmeni Mahalle Yenileme Projeleri” incelendi,  kentsel canlandırmanın iki farklı ölçekte nasıl uygulandığı anlatıldı.

Her iki eğitimde de yapılan uygulamaların doğru ve sürdürülebilir olabilmesi için projelerin kent-havza-bölge-ülke ölçeğinde değerlendirilmesi gerektiği önemle vurgulandı.