ÇEKÜL Akademi öncülüğünde yürütülen Alan Yönetimi Eğitim Programı, alan yönetim planı hazırlama süreci ile ilgili ilkeleri, uygulamaları, sonuçları ve sorunları ortaya çıkarmaya yönelik profesyonel bir gelişim programı olan Alan Yönetimi başlıyor!

Programda, kültürel miras kavramına ve yönetimine ilişkin evrensel normlar, UNESCO Dünya Miras Listesinin kapsamı ve önemi, kültür varlıklarının korunması, yaşatılması ve tanıtılması amacıyla listeye yazdırılması sürecinin yerel yönetimler tarafından planlanmasına yönelik yöntem ve uygulamalar katılımcılarla paylaşılacak. Dünya mirası sürecinde ve alan yönetiminde gerçek sorunlara gerçek çözümler üreten kentlerin deneyimlerinin paylaşıldığı eğitimler, bu çalışmalarda sorumluluk üstlenmiş uzmanlar ve uygulamacılar tarafından yürütülecek.

AYEP programıyla özellikle kentsel kültürel varlıklara ilişkin bu süreçlerde yetkili olan il ve ilçe belediyelerinde bu sorumluluğu yönetmek üzere görevlendirilecek personelin donanım ve becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Detaylı programa ve kayıt formuna ulaşmak için tıklayınız.