Birlik Meclisi 2017 Yılı II. Olağan Toplantısı, 23 Eylül 2017 Cumartesi günü Mersin’de yapıldı. Toplantıya ait karar özeti aşağıdaki gibidir.

KARAR ÖZETİ
KARAR_ 1 : Birlik meclisinin 13 Mayıs 2017 tarihli toplantısına ait tutanak özeti kabul edildi.
KARAR _2 : Birliğin 2018 mali yılı analitik bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
KARAR _3 : Üye belediyelerin 2018 yılı için ödeyeceği katılım payı (Aidat) miktarı belirlendi:
KARAR_4: Belediye meclislerinden karar alarak birliğe üye olmak için başvuran: Ağrı Belediyesi, Artvin Belediyesi, Balıkesir iline bağlı Kepsut Belediyesi, Malatya iline bağlı Kale Belediyesi ile Ordu iline bağlı Gölköy Belediyesinin üyeliklerinin kabul edildi. Bunlara bağlı olarak Birlik Tüzüğü 4. Madde: “Ekli listede isimleri bulunan 451 belediye birliğin üyeleridir” ibaresinin “Aşağıda isimleri bulunan 455 belediye birliğin üyeleridir” olarak değiştirildi.
KARAR_5: Tarihi Kentler Birliği olarak 2018 yılında yurt dışı teknik inceleme programı gerçekleştirilmesi ve diğer organizasyonlar için birlik encümenine yetki verildi.
KARAR_6: Tarihi Kentler Birliği’nde 2018 yılında 5393 sayılı Belediye Kanunu 49. madde kapsamında çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek net ücret belirlendi.
KARAR_7: Tarihi Kentler Birliği’nin 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesi kabul edildi.
Dilek ve temennilerle toplantı sona erdi.