Birlik Meclisi 2017 Yılı II. Olağan Toplantısı Mersin’de yapıldı.

Birlik Meclisi 2017 Yılı II. Olağan Toplantısı, 23 Eylül 2017 Cumartesi günü Mersin’de yapıldı. Toplantıya ait karar özeti aşağıdaki gibidir.

KARAR ÖZETİ
KARAR_ 1 : Birlik meclisinin 13 Mayıs 2017 tarihli toplantısına ait tutanak özeti kabul edildi.
KARAR _2 : Birliğin 2018 mali yılı analitik bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
KARAR _3 : Üye belediyelerin 2018 yılı için ödeyeceği katılım payı (Aidat) miktarı belirlendi:
KARAR_4: Belediye meclislerinden karar alarak birliğe üye olmak için başvuran: Ağrı Belediyesi, Artvin Belediyesi, Balıkesir iline bağlı Kepsut Belediyesi, Malatya iline bağlı Kale Belediyesi ile Ordu iline bağlı Gölköy Belediyesinin üyeliklerinin kabul edildi. Bunlara bağlı olarak Birlik Tüzüğü 4. Madde: “Ekli listede isimleri bulunan 451 belediye birliğin üyeleridir” ibaresinin “Aşağıda isimleri bulunan 455 belediye birliğin üyeleridir” olarak değiştirildi.
KARAR_5: Tarihi Kentler Birliği olarak 2018 yılında yurt dışı teknik inceleme programı gerçekleştirilmesi ve diğer organizasyonlar için birlik encümenine yetki verildi.
KARAR_6: Tarihi Kentler Birliği’nde 2018 yılında 5393 sayılı Belediye Kanunu 49. madde kapsamında çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek net ücret belirlendi.
KARAR_7: Tarihi Kentler Birliği’nin 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesi kabul edildi.
Dilek ve temennilerle toplantı sona erdi.


TARİH: 23.Ekim.2017

Başa Dön