Gerçi Beypazarı Belediyesi web sitesinde …Tören için Ankara´ya gelecek olan ve aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan BİLENSER, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir KUMBUL, Kars Belediye Başkanı Naif ALiBEYOĞLU, Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet BAHÇIVAN, Kayseri-Talas Belediye Başkanı Orhan SAY ve Edirne Belediye Başkanı Cengiz VARNATOPU´nun bulunduğu Birlik Üyesi Belediye Başkanları 02 Şubat 2003 Pazar Günü, Sabah Saat: 10.30 da Beypazarı´nı ziyaret edip incelemelerde bulunacaklardır… diye yalnızca geziyi duyurmuştu. Ama toplantıya katılanların Ankara´ya farklı kentlerden gelmiş ve aynı gün de geri dönecek olmaları, Program´da Ankara´da ve Açılışın yapıldığı Eski Türkocağı binasında yapılacağı belirtilen BAŞKENT FORUMUnun, ikinci gün programında yer alan (2 Şubat 2003, Pazar) Beypazarı Gezisi ile birleştirilerek, Beypazarı´na çekilmesine yol açtı.

Önce Beypazarı Belediye Başkanı Av. Mansur Yavaş kısa bir sunum yaptı. Nihai amaçlarının 1000 evin onarımını tamamlamak olduğunu, yöresel yemeklere patent almaktan, dili korumak için düzgün bir Türkçe ile yazılmayan tuhaf levhaların yasaklanmasına kadar geniş bir yelpazede koruma olgusuna yaklaştıklarını belirtti. Başkan Yavaş, bu arada CEKUL_BEYPAZARI
Beypazarı koruma hareketinin kazandığı ivme ve tuttuğu yönün doğruluğu konusunda ÇEKÜL Vakfı´nın katkı ve yönlendirmesinin altını gereğince çizmeyi ihmal etmedi….

Beypazarı´nı anlatmak için Belediye´nin kendi web sitesinden çok farklı bir üslup ve şıklıkta hazırladığı şu sayfaları ziyaret etmeniz hararetle önerilir!

BAŞKENT FORUMU…

BaskentForum´u Prof. Dr. Metin Sözen yönetti. Önce Birliğin geleceğe dönük -Koruma 5 Yılı-planı, sonra da yerel düzeyde yapılacak işler konusunda somut öneriler toplandı ve öneriler aynı anda hem sesli, hem de özet notlarla zapta geçirildi. Birliğin Genel Danışmanı Oktay Ekinci de, bu arada ciddi bir mekik dokuma halindeydi…Hem Forum için zaman zaman salona geliyor, hem de Pazar günleri canlı yayınlanan NTV Kültür ve Kimlik programı için Ankara´dan Beypazarı´na gelen tv ekibine, Beypazarı´na hakim bir noktadan demeç vererek, bu Pazar da İstanbul Arkeoloji Müzesi´nden yayın yapan Şakir Eczacıbaşı, Emre Kongar ve Fikret Toksöz üçlüsüne katılıyor, böylece kamuoyunun, Beypazarı´nı da görmesini sağlıyordu…
Forum´dan önce, Mansur Yavaş´ın konuşmasından sonra Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Işık Aksulu söz aldı ve hem Türk Evi plan tipleri, hem de korumanın geçirdiği evreler açısından Beypazarı Hadisesini dialarla özetledi. Kendimi bir Beypazarlı sayıyorum diyen Aksulu, Mansur Yavaş´ın göreve gelişinin de Beypazarı için bir Milat sayıldığını söyledi.

FORUM

Forum açılırken, Oktay Ekinci, “Yeniden kimlikli olabilmek ve tarihsel ve doğal mirası güvence altına alabilmek için nasıl önlem alınacak? Dün Sayın Cumhurbaşkanına da sunduğumuz “Koruma 5 Yılı”nın ve Sponsorluk Yasası’nın da esprisi budur, Özel sektörü de biçimde yanımıza alalım. UNESCO’nun “Dünya 10 Yılı”na dayanağımız olsun… Yerel Yönetimiler Yasa taslağının eli kulağında, şimdi burada birazdan yapılacak konuşmalların özetleri Kayhan Kavas (Mahalli İdareler Genel Müdürü) tarafından da İçişleri Bakanlığı’na iletilecek. O nedenle, birazdan konuşacakların 1- Yasa teklifine dönük, 2- Mevcut yasalardaki yetkilerin ve hakların yaşama geçmesini engelleyen faktörlerin neler olduğu ve nasıl ortadan kaldırılacağına dair somut önerilerde bulunmaları iyi olacaktır, çünkü bunlar bir taraftan burada elektronik ortamda yazılı olarak da kayda geçirilmektedir” dedi…

FORUMda söz alış sırasıyla, Eşref Girgin (Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı), Prof.Dr. Ruşen Keleş (TKB Danışma Kurulu Üyesi), İsmail Erten (Çanakkale ÇEKÜL Temsilcisi), Mithat Kırayoğlu (ÇEKÜL Bşk. Vekili), Hasan Duygulu (Burdur Belediyesi Bşk. Yrd), Dulkadir Belediye Başkanı, Perihan Kiper (İller Bankası), Kayhan Kavas (Mahalli İdareler Genel Md.), Oktay Ekinci, Prof.Dr.Cevat Geray (TKB Danışma Kurulu Üyesi), Prof.Dr. Ahmet Özer (Şehir Plancısı), İlhan Kaymak (Kültür Bakanlığı), Tunca Yüğnük (Çanakkale Belediyesi), Nermin Beşbaş (Kültür Bakanlığı), Mehmet Ata Tansuğ (Çekül Y.Danışma K. Üyesi), Hasan Özgen (ÇEKÜL Yönetim Kurulu Üyesi) konuşup, görüş, eleştiri ve önerilerini paylaştılar.
(Bu görüşlerden saptanan özet notları aşağıda sunuyoruz, tamamına ise ses kayıtları deşifre edildikten sonra yine burada yer verilecek…)

Eşref Girgin– Kainatın yaratılışında önce doğa var, 22 Nisan uluslararası “Dünya Günü”nün yani dünyanın simgesel yaşgününün kutlanması ile doğal, kültürel, tarihi mirasın da bir arada kutlanmasını tekrar öneriyorum. Bu Egemenlik ve Çocuk Bayramımızla birleştirilen bir hafta olarak ilan edilsin.
Prof.Dr.Ruşen Keleş– Dünkü konuşmamı kısaltarak sunmak zorunda kaldığım için mesajlarımın nasıl algılandığını tam bilemiyorum, hukuka bağlılık ön planda kalmalıdır. Bu arada Oxford Polytechnic´ten bir mimar dostum, Geoffrey Payne´de aramızda bugün. Kendisinin Ankara konusunda da çalışmaları vardır, uygun bulunur ve vakit kalırsa onun da gözlem ve görüşlerinin dinlenmesini öneriyorum…
İsmail Erten – 5 Yıl Programı Tarihi Kentler Birliği´nin çalışmalarının sürekliliği anlamında önemli. Ama yerelin kaynaklarının yerele dönmesi daha da önemli. Örneğin biz Troya´dan kaynaklanan gelirlerden pay alamıyoruz. Bütün sivil toplum kuruluşları bu bağlamda çalışmalara katılmalı.
Mithat Kırayoğlu- Tarihi Kentler Birliği´nin kuruluş dönemi bence artık tamamlanmıştır. Şimdi dünya yeniden biçimleniyor. Yeni dünya düzenleri kuruluyor. Bunu yapmaya kendinde hak görenlere karşı cepheler kuruluyor. Bu bir anlamda devletin yeniden yapılandırılması demek. İşte bu noktada yerel yönetimler çok önemli. Bu yüzden ve AB´ne giriş sürecinde TKB´de çok önemli. Yerelleştirmeyi geciktirmek doğru değil. Kaldı ki, TKB´nin stratejisi hazır: Havza boyutunda koruma ve Kamu, yerel, sivil, özel birlikteliği. Özel sektöre mesaj verirken, liberallerin dünyadaki çevre kültür değerlerinin korunmasını, sermayeyi kullanış biçimlerini gözardı etmemek gerek.
Hasan Duygulu – Yerel yönetimlerin yöneteceği koruma amaçlı destekleme fonları yaratacak kooperatifler kurulmalı! Eğitime önem verilmeli…
Perihan Kiper- Koruma yalnızca mimarlar tarafından yapılacak bir konu değil. Şehir plancıları ile de işbirliği yapılmalı.
Kayhan Kavas Yasalar tamam da, bu iş yasalardan öte ve önce bir gönül işi olmalı. Biz hep bu konuya duyarlı yerel yönetimlere gidiyoruz. TKB´nin amaçlarına daha hızlı ulaşması için, kendisini daha iyi tanıtması konusu ön plana çekilmeli. Bunu yaparken de bundan böyle bu konuya daha duyarsız yerlere gidelim, toplantıları oralarda düzenleyelim… Bence en acil konu budur.
Oktay Ekinci-TKB kurulurken, 300 belediyeye çağrı çıkarmıştık. Bugün 100 üyemiz var ama bunların hepsi titizlikle seçilmiş, alkışlanası belediyelerdir. Tabii onların bazılarının da bazı alışkanlıklarından vazgeçmesi gerekir…
Prof.Dr. Cevat Geray Kent kimliğini kazandırmak eğitim sistemi bütünü içinde ele alınmalı. Alınmalı da kültürü asıl tahrip edenler yetişkinler! Onları nasıl eğitmeli? Onun için medyaya rol duşüyor. Korumanın anayasası olmalı, yerel yönetimlerin Çevre Kanunu ve Koruma kanunlarında yer almasını mutlaka sağlamalı. TKB, özel yasayla kurulmuş bir belediyeler birliği ama ngo´lara da yer veren, üniversitelere de yer veren bir birlik. Bu yüzden stratejiyi belirleyecek bir dokuman hızla hazırlansın, ilgili bakanlıga sunalım. Buna ´vizyon´da diyorlar, her neyse, biz ´eylem planı´ diyelim, amaç ilkeleri ve oncelikleri belirlendiği bir plan…
Prof.Dr.Ahmet ÖzerEylem planı ve yerellik önemli. Değişim ve dönüşüm dönemlerinde odakları iyi seçmek lazım. Pratik sonucları çabuk almalı, mutlaka parasal kaynağı olmalı. Para olmazsa plan ne işe yarar, öyle değil mi?
Tunca YüğnükSayın Kavas yetki ve sorumluluktan sözetti, bunların hayata geçirilebilmesi önemli.
Nermin Beşbaş-Koruma amaçlı planlar için bir dokümantasyon merkezi kurulmalı.
Mehmet Ata Tansuğ- 5 yıl´ sözü daha önce -plan mı pilav mi diye- dejenere olmuş planları çağrıştırıyor. ´2 yılda çok hızlı yol aldık, şimdi 5 yıl diyelim´ yaklaşımında bu bağlamda kavramsal bir yanışlık var. ´5 yıl´ yerine ´3yıl´ denebilir. Yılla sınırlama yapılmamalı.
Hasan Özgen– Kentlere kendini sorgulatmalı! TKB içinde, ´Eğiticilerin eğitimi´ formatında bir eğitim süureci başlatmalı. Uluslararası fonlardan nasıl yararlanılacağı konusuna eğilinmeli.

BEYPAZARI BİLDİRGESİ

KORUMANIN 5 YILI KAMPANYASI, YEREL YÖNETİMLER REFORMUNDA KORUMA ve 2003 YILI VE İZLEYEN DÖNEME İLİŞKİN GÖREVLER başlıkları altında Oktay Ekinci tarafından -bir önceki günkü görüş ve önerileri de içerdiği belirtilerek- toparlanan ve okunan Bildirge´nin tamamı için lütfen burayı tıklayınız….

BEYPAZARI´NDAN MANZARALAR

Forum´un yapılacağı okul binasında konuklar yapılan hazırlık tam bir tanıtım harikası idi…
( Ali Akdamar´dan resimler gelecek!)

      

HIDIRLIK TEPESİ´NDEN BEYPAZARI…
      

Beypazarı sokaklarından bazı ayrıntılar…