Ülkemizin doğal, tarihsel, kültürel mirasının korunması, özgün kimliğinin yaşatılması
yönünde, her geçen yıl niteliksel anlamda yükseliş gösteren başarılı çalışmaların
ödüllendirildiği, sergi ve yayınlarla kalıcı sonuçlara ulaşan “Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve
Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması” 2014 yılında da
tekrarlanacaktır. Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerimiz tarafından, 01 Mayıs 2015 tarihi
itibariyle son bir yıl içinde projeleri sonlandırılmış, gerekli kurum onayları alınmış,
uygulamaları devam eden veya tamamlanmış “koruma” örneklerini kapsayacak (bu örnekler
tek yapı ölçeğinde olabileceği gibi, bir sokak, doku ve yerleşme bütünü de olabilecektir)
yarışmanın sonuçları 2015 yılında belirlenecektir.
“Proje Ödülü”, “Uygulama Ödülü”, “Süreklilik Ödülü”, “Jüri Özel Ödülü” ve
“Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü” kategorilerinde verilecek ödüller, gerçekleştirilecek
ödül töreninde sahiplerini bulacaktır.
Bu yılki yarışma sonuçları; Tarihi Kentler Birliği’nin 15. Yılında ülkemizde kültür
mirasının korunması konusundaki özverili çalışmaların ulaştığı düzeyi göstermesi, kamuoyuna
önemi oranında duyurulması açısından ayrı bir önem taşımaktadır.
Yarışmaya katılabilmek için,

1) Eksiksiz doldurulmuş Ek1 başvuru formu ile Ek2’de belirtilen standartlara uygun
görsellerin yer aldığı CD’nin

2) Ek 3’de belirtilen formata uygun sergi paftalarının,

22 Mayıs 2015 tarihine kadar aşağıda irtibat bilgileri bulunan Birlik Merkezi’ne
ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuru belgelerine linkten ulabilirsiniz.