T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ 2014 YILI  I. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanından sonra İstanbul Valiliği’nin toplantı yapılmasına dair uygun görüş ve çağrıları doğrultusunda, “Birlik Meclisi 2014 Yılı I. Olağan Toplantısı’nı” gerçekleştirmek üzere 24 Mayıs 2014 tarihinde saat 09.30 da İstanbul ili Pendik ilçesi The Green Park Hotel’de toplandı.

KARARLAR:

KARAR NO 1 : Birlik Meclisi’nin 07 Eylül 2013 tarihinde Samsun’da yaptığı 2013 yılı II. Olağan Toplantısına ait tutanak zaptı özeti kabul edildi.

KARAR NO 2: Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı için yapılan gizli oylama sonucunda, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz birlik başkanlığına seçildi.

KARAR NO 3: Meclis başkan vekillikleri için yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis birinci başkan vekilliğine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, meclis ikinci başkan vekilliğine Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak seçildi.

KARAR NO 4: Meclis başkanlık divanı katip üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda, meclis başkanlık divanı kâtip üyeliğine, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ile Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen seçildi.

KARAR NO 5: Birlik encümen üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan seçildi.

KARAR NO 6: Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği için yapılan açık oylama sonucunda: Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Sur Belediyesi meclis üyesi Fatma Şık Barut ve Tepebaşı Belediyesi meclis üyesi Erkan Uçkan seçildi.

KARAR NO 7: Birliğin 2013 Yılı Bütçe Kesin Hesabı, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

KARAR NO 8: 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 32 inci maddesi kapsamında sosyal denge tazminatı ödenmesi ve yetkili sendika ile sözleşme imzalaması için başkana yetki verildi.

KARAR NO 9: 6360 sayılı  “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kanun kapsamında elli sekiz üye belediyemiz kapatıldı, Düzce İline bağlı Konuralp Belediyesi ise Belediye kanunu 5393/11 maddesi kapsamında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararı ile kapatıldı.

Manisa iline bağlı Demirci Belediyesi, Kırklareli iline bağlı Demirköy Belediyesi, Denizli iline bağlı Pamukkale Belediyesi, Ordu iline bağlı Altnordu Belediyesi, Tekirdağ iline bağlı Süleymanpaşa Belediyesi, Aydın iline bağlı Germencik Belediyesi, Hatay iline bağlı Erzin Belediyesi, Muğla iline bağlı Menteşe Belediyesi, Balıkesir iline bağlı Sındırgı Belediyesi, Trabzon iline bağlı Ortahisar Belediyesi, Samsun iline bağlı Havza Belediyesi ve Düzce Belediyesi’nin birliğe üyelikleri kabul edildi.

Birliği Tüzüğü’nün 4. ve 16. Maddesinde değişiklik yapıldı.

KARAR NO 10: Tarihi Kentler Birliği’nin 2013 yılı faaliyet raporu kabul edildi.

KARAR NO 11: Tarihi Kentler Birliği’nin faaliyetleri kapsamında sonuçlanan ve/veya halen devam eden projelerinden olan: rota çalışmaları, vizyon planları ve yol haritaları dışında birliğin yapacağı yeni çalışmalarda kamu kurumu ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler, vakıf ve dernekler gibi kuruluşlar ile konunun uzmanı kişilerle işbirliği yaparak belediyelerin desteklenmesi konusunda encümene yetki verildi.

KARAR NO 12: Tarihi Kentler Birliği’nin 2013 mali yılı bütçe kesin hesabı kabul edildi.

 

Dilek ve Temennilerle meclis toplantısı sona erdi.