TKB Alanda Eğitimler 2019, 1. Dönem Takvimi

Aşağıda eğitim tarihlerine göre listelenen programlar ile ilgili açıklama için başlıklara tıklayabilir, eğitime kayıt olmak için “Başvuru Formu”nu doldurarak 0 212 277 41 64 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Başvuru Formu

Katılımcı Rehberine ulaşmak için tıklayın.

İrtibat ve bilgi için: akademi@cekulvakfi.org.tr
Mesai saatleri içerisinde telefon: 0212 323 31 32
Fax: 0212 277 41 64 // 05422989091 – İrtibat Kişisi: Figen Tokgöz

Tarihi Bir Kentin Kimlik Değerlerini Koruma ve Geliştirme; Gaziantep Deneyimi // 6 – 8 Şubat 2019

Anadolu’nun ilk yerleşim alanlarından Mezopotamya ile Akdeniz Bölgesi’nin kesişme noktasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan,  Tarihi İpek Yolu’nun önemli kenti Gaziantep, her dönem kültür ve ticaret merkezi olma özelliğini taşımaktadır.

Gaziantep; UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Gastronomi Kenti olarak katılması, 3bin yıllık Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmek üzere sürdürdüğü çalışmaları, müzeleri,  tarihi eserlerinin çeşitliliği kadar Ekolojik Kentleşme çalışmaları ile de farklı alanlardaki zenginliğini sergilemektedir.

Programın amacı: Bu eğitim programı, kültürel ve kentsel koruma alanında başarı ile yürütülmüş bir model üzerinden, kentin tarihi derinliğinden beslenen kimlik değerlerini çağdaş bir kent ortamında görünür kılmak için yapılan uygulama çalışmalarını yönetebilmek için gerekli olan yöntem, araç ve tekniklerin tanınmasını sağlamayı amaçlar.

Katılımcıya kazandırdıkları: Son yıllarda tarihsel derinliği ve zengin kültür mirasını çağdaş bir kentsel gelişim ivmesiyle bağdaştırmayı başarmış olan Gaziantep’te; koruma kavramı ve kültür öncellikli bakış açısı, kent kimliği, tarihi miras, koruma ve kültür turizmi ilişkisi incelenecektir.

İçerik:

∙ kentin arkeolojik ve kültürel mirasını çağdaş gelişme dinamikleriyle çelişmeden, bütüncül bir yaklaşımla değerlendirme,

∙ kent kimliğinin okunmasını sağlayan kentsel tasarım ve düzenleme uygulamaları yapma,

∙ çok katmanlı bir tarihsel birikimin görünürlüğünü sağlamak amacıyla koruma çalışmalarını birbirine bağlama yaklaşımı,

– Ekolojik Kentleşme çalışmaları

∙ Alan gezisi

 

Kimler katılmalı:

Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, restoratörler, şehir bölge plancıları

 

Eğitim yeri: Gaziantep

Eğitim süresi: 3 gün

Eğitim tarihleri: 6 – 8 Şubat 2019

Otele giriş tarihi: 5 Şubat 2019

Otelden çıkış tarihi: 8 Şubat 2019

Uygarlık Tarihinin Aydınlanması Yolunda Çok Boyutlu Koruma; Şanlıurfa / 20 – 22 Şubat 2019

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Orta Fırat Bölümü’nde bulunan Şanlıurfa, coğrafi özelliği nedeniyle üzerinde birçok uygarlığın kurulduğu, farklı kültürel oluşumların kaynaştığı bir yerleşim olmuştur. Gerek tarihinin başladığı ilkçağlarda ve gerekse diğer devirlerde Şanlıurfa, hemen her zaman Doğu ile Batı kültürleri arasında bir köprü olmuştur. Doğu’ ya Batı’ ya bağlayan ticari ve askeri yolların buradan geçmesi Şanlıurfa’ya geçmiş dönemlerde büyük önem kazandırmıştır.

Günümüzden 12.000 yıl öncesine tarihlenen Göbeklitepe’de süren kazılar, insanlık tarihine dair yeni bulgular sunmaya devam ediyor. 2019 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Göbeklitepe Yılı” olarak ilan edilmiştir.

Hz. Adem (A.S.)’ın çiftçilik yaptığı, Hz. İbrahim Halil, Hz. Eyyüp, Hz. Şuayp, Hz. Elyasa gibi peygamberlerin yaşadığı bu bölge bugün “Peygamberler Şehri” diye de anılmaktadır.

Programın Amacı:

Tarihi ve kültürel mirasın, yerel kimliğin yaşatılmasına yönelik deneyimlerin paylaşılması ve bu birikimden günümüze dersler çıkarılması amaçlanmaktadır.

Katılımcıya kazandırdıkları:

Geleneksel kent yapısını, çağdaş gelişme dinamikleriyle çelişmeden değerlendirme, koruma/kullanma dengesi içinde yaşamasını sağlayan uygulamaları gözlemleme, kentin somut olmayan kültürel mirasının sürdürülebilirliği incelenecektir.

Program içeriği:

  • Geçmişten günümüze Şanlıurfa ve çevresinin tarihsel ve kültürel gelişimi
  • Kale, çarşı, hamam, tek yapı ve sokak/mahalle ölçeğinde restorasyon ve canlandırma uygulamaları, sokak sağlıklaştırma çalışmaları
  • Balıklıgöl’de yapılan restorasyon çalışmalarına ve koruma stratejileri
  • Kentin müzeleri
  • Alan gezisi

 

Kimler katılmalı: 

Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, KUDEB ekipleri, mimarlar, restoratörler, şehir bölge plancıları

 

Süre:                           3 gün

Eğitim tarihleri:        20 – 22 Şubat 2019 // 09.30 – 16.30

Eğitim yeri:                Şanlıurfa

Otele giriş tarihi:         19 Şubat 2019

Otelden çıkış tarihi:    22 Şubat 2019

 


TARİH: 14.Ocak.2019

Başa Dön